Velkommen til

Låven på Brandsvoll

Kristiansand - Agder

Låven på Brandsvoll ligger i rolige, men sentrale omgivelser i Finsland ca 3,5 mil fra Kristiansand sentrum.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Låven på Brandsvoll

402 31 016 - Heidi Mosfjell Frigstad

Gårdens adresse: Songdalsveien 854 4646 Finsland

om gÅrden:

Gården har vært i vår familie i 4 generasjoner.
Vi driver ca 300 daa dyrka jord og en del innmarksbeite. Melk er hovedproduksjonen. Vi har et moderne melkefjøs med melkerobot. Her er også kvigeoppdrett og noen ammekyr. Vi er i samdrift med en annen gårdbruker i bygda. Her er også hund, katt og høner. Innimellom har vi også griser og koppelam.

Vi på gÅrden:

Her bor Heidi og John Frigstad med deres 3 barn.

Heidi er helsesykepleier og jobber nå i skolehelsetjenesten i Kristiansand kommune. Hun har tidligere arbeidet mange år på Barne-og ungdomsavdelingen på Sørlandet sykehus.

Det er Heidi som skal drive Inn på tunet som tilleggsnæring på gården John er gårdbruker og har drevet gården siden han overtok den etter sin far i 1997. I 2012 bygde vi en moderne driftsbygning for melkeproduksjon med melkerobot.

BROSJYRE: Møteplass for ungdom

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt