Velkommen til

Låven på Brandsvoll

Kristiansand - Agder

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Låven på Brandsvoll

402 31 016 - Heidi Mosfjell Frigstad

Gårdens adresse: Songdalsveien 854 4646 Finsland

inn på tunet-tilbud

Det er Heidi soml driver Inn på tunet som tilleggsnæring på gården. Heidi er helsesykepleier og jobber nå i skolehelsetjenesten i Kristiansand kommune. Hun har tidligere arbeidet mange år på Barne-og ungdomsavdelingen på Sørlandet sykehus.

Låven på Brandsvoll ligger i rolige, men sentrale omgivelser i Finsland ca 3,5 mil fra Kristiansand sentrum.

om gÅrden

På gården bor Heidi og John Frigstad og deres 3 barn.

John er gårdbruker og har drevet gården siden han overtok den etter sin far i 1997. Gården har vært i familien i 4 generasjoner.

Her drives ca 300 daa dyrka jord og en del innmarksbeite. Melk er hovedproduksjonen. Låven på Brandvoll har et moderne melkefjøs med melkerobot. Her er også kvigeoppdrett og noen ammekyr. Gården er i samdrift med en annen gårdbruker i bygda. Her er også hund, katt og høner. Innimellom har de også griser og koppelam.

BROSJYRE: Møteplass for ungdom 2023

BROSJYRE: Møteplass for ungdom 2024

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt