Velkommen til

Ljosbakken gard

Lesja - Innlandet

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

934 10 439 - Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

Gården; Solveig Græsli Mosenden

476 06 056 - Solveig Græsli Mosenden

Bøknegeilen 24, 2666 Lora

www.ljosbakken.no/inn-pa-tunet

ljosbakkengard

ljosbakken_gard

inn på tunet-tilbud

På Ljosbakken gard får deltagerne ta del i alle aktiviteter og oppgaver som tilhører livet på gården. Oppleggene tilpasses den enkelte bruker eller gruppe. De minste er med og plukker egg i hønsegården, lager eggerøre, smaker på og får et autentisk forhold til hvor maten kommer fra, mens skoleelever regner antall egg og utforsker vekt som måleenhet.
For personer som trenger arbeidstrening eller å øke mestringsfølelsen, kan det å stelle og utføre en jobb i hønsegården oppleves meningsfylt.
Personer med demens har ofte stor glede og får ro av å se dyrene på tunet.
På Ljosbakken legges det vekt på den gode dagen – der gode opplevelser, gode måltider og gode samtaler står sentralt.
 
Vi tilbyr:
Alternativ læringsarena for skoleelever
Gården som pedagogisk ressurs for skoleklasser
Gårds-SFO
Ferie- og fritidstilbud for barn
Avlastning for barnevernet
Tilrettelagt arbeidstrening og språkpraksis
Ulike tiltak innen psykisk helse
Dagaktivitetstilbud for personer med tidlig demens og kognitiv svikt
 
Solveig som har tilbudene, har uteskolepedagogikk og bred bakgrunn i å arbeide med mennesker i alle aldre. Solveig brenner for å bruke gården som arena til å spre glede og kunnskap, gi mestring og gode opplevelser. Ved behov leies eksterne inn.

om gÅrden

Ljosbakken gard ligger på Lora, midt i Lesja kommune. Her driver Solveig og Nils Mosenden melk- og kjøttproduksjon av norsk rødt fe. Base for Inn på tunet-tilbudene er et småbruk like nedenfor gården, med hyggelig tun, høner, kaniner, snekkerkrok og kort vei til skogen. Huset har alle fasiliteter.

Brosjyre: Ferie og fritidsaktiviteter på Ljosbakken gård 2023

Brosjyre: Gården for glede og samhold/ Gårdstreff på Ljosbakken gård 2023

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt