Velkommen til

Åkermo gård

Beiarn - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Åkermo gård

414 08 559 - Gudbjørg Navjord

Gårdens adresse: Nedre Beiarveien 473, 8110 Moldjord

Åkermo-Gård-Inn-På-Tunet

inn på tunet-tilbud

Våre hovedtilbud er deltakelse i daglige gjøremål på Høgtind Kennel og Hundehotell med foring, stell og lufting av hunder på hundehotellet og deltakelse i foring og stell av kyr og kalver hos Selfors Melk.

Andre arbeidsoppgaver:

 • Vedproduksjon
 • Skogsarbeid og arbeid med gårdssag
 • Hagestell og grønnsaksdyrking
 • Matlaging og tradisjonelt bakverk
 • Husflidsaktivitet i snekker- og syverkstedet
 • Turer i nærområdet og på fjellet
 • Sanking i skog og mark
 • Skruing på bil eller moped på verkstedet

Hos oss er fellesskap viktig, og møtes til felles lunsj ser vi gir stor glede for alle på gården. Matbordet er en uhøytidelig møteplass hvor vi snakker og ler sammen, løser utfordringer og drømmer sammen. Vi har dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne og kan tilrettelegge for tilbud innen psykisk helse, dagaktiviteter for hjemmeboende eldre, alternativt skoletilbud for barn/unge og arrangere ferietilbud og friluftsskole i skoleferiene. Vi kan også tilby avlastning i helger og ferier. 

om gÅrden

På Åkermo gård bor det nå høner, ender, kaniner, katter og hunder. Vi har også nye nyttedyr hver vår til høst, sist var det ullgrisene Peppa og Georg. Flere somre på rad har vi også hatt kopp-lam boende hos oss, og det har vært et veldig populært tilbud.

Gården drives i dag som et tradisjonelt familiebruk, med tre generasjoner på gården. Alle de voksne er delaktige i Inn på tunet-tilbudene på Åkermo gård.

-Lars Ola (37 år) har vokst opp på gården, og overtok driften i 2022. Han hjalp til med alle arbeidsoppgaver i både hundegården og kufjøsen fra tidlig alder. Han har lang erfaring med stell og trening av trekkhunder, samt at han har gjennomført kurset Adferdsterapi og generelt stell av hund hos Innlandet Hundesenter. Han er utdannet innenfor logistikk, har arbeidet som maskinfører, og har en beundringsverdig ro selv i pressende situasjoner. Lars Ola er en praktisk mann med sans for system og orden. Arbeid er hans hobby; skogsarbeid, skruing på bil og kreativt arbeid i snekkerverkstedet gir han stor glede.

-Gudbjørg (62år) er vår uerstattelige ildsjel, og det er hun som satte i gang tilbudet på gården. Hun er utdannet barnevernspedagog med bl.a. grunnkurs i assistert dyreterapi fra Ås. Har hatt 2 jakthunder; Jamthund og Karielsk Bjørnehund, og har drevet med sporing og jakt. Arbeider for tiden som dgl.leder ved Beiarn Frivilligsentral, og har over årene deltatt i mange kurs for å lære om tradisjonelt håndarbeid. Gudbjørg er god å organisere, systematisk og glad i å jobbe med dyr. På fritiden finner du henne enten springende opp Navjordlia, foran peisen med en god bok eller hun kombinerer lek og arbeid med barnebarn på gården.

-Cecilie (31 år) har bodd på gården siden 2020, og har gradvis tatt mer og mer del i arbeidet på gården, og er nå faglig leder for lærlingen på hundehotellet. Hun er opptatt av at gården skal være en trygg arena for alle, og passer på at oppgavene utføres tryggest mulig og utfordrer ofte.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt