Velkommen til

Åkermo gård

Beiarn - Nordland

Åkermo gård drives i dag som et familiebruk, med tre generasjoner på gården. Alle de voksen er delaktige i Inn på tunet-tilbudene på Åkermo gård. 

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Åkermo gård

414 08 559 - Gudbjørg Navjord

Gårdens adresse: Nedre Beiarveien 473, 8110 Moldjord

Åkermo-Gård-Inn-På-Tunet

Vi på gÅrden:

-Lars Ola (35 år) har vokst opp på Åkermo Gård med hund som livsstil. Han har lang erfaring med stell og trening av trekkhunder. Han er utdannet innenfor logistikk og har arbeidet som maskinfører. Er en praktisk mann med sans for system og orden.

-Jon Andre (32 år) er også vokst opp med hund på Åkermo Gård. Han har jobbet på gård i Beiarn gjennom flere år og har fagbrev som platearbeider, han er imøtekommende og har stor omsorg for dyr. Han har også gjennomført kurs ved innlandet Hundesenter i atferdsterapi og generelt stell av hund.

-Gudbjørg (59 år) er utdannet barnevernspedagog med bl.a. grunnkurs i assistert dyreterapi fra Ås. Har hatt 2 jakthunder; Jamthund og Karielsk Bjørnehund og drevet med sporing og jakt. Arbeider for tiden som dgl.leder ved Beiarn Friviligsentral. God å organisere, systematisk og glad i å jobbe med dyr.

inn på tunet tilbud

Åkermo Gård sine hovedtilbud er deltakelse i daglige gjøremål på Høgtind Kennel og Hundehotell med foring, stell og lufting av hunder på hundehotellet og deltakelse i foring og stell av kyr og kalver hos Selfors Melk. Ellers kan vi tilby aktiviteter som vedproduksjon, arbeid med gårdssag, hagestell, turer i nærområdet og på fjellet, matlaging, samt diverse husflidsaktiviteter i snekkerverkstedet og i syverkstedet.

Vi tilrettelegger tilbud innen psykisk helse, vi har dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, dagaktiviteter for hjemmeboende eldre, alternativt skoletilbud for barn/unge, og arrangerer ferietilbud og friluftsskole i skoleferiene. Vi kan også tilby avlastning i helger og ferier. 

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt