Velkommen til

Nordre Solberg gård

Frogn - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Solbergveien 31, 1449 Drøbak

Gården v Gry Hultgren

Gården: 417 80 701

inn på-tunet tilbud

Gården tilbyr aktiviteter innenfor:

Foring og stell av dyr.

Vedlikehold av gjerder, og oppsett av nye gjerder.

Tilvirking av ved, på et enkelt nivå.

Tur i nærmiljøet.

Oppsett av gapahuk, med leirer plass og det som kreves rundt et slikt området.

Plukking av bær og frukt, og noe safting og sylting.

Dyrking av grønnsaker og blomster.

Behandling av ull, karding, farging av garn, toving.

Foring og stell av hest, med mulighet til å ri eller kjøre med hest ( kun hvis det kan la seg gjøre, avhengig av brukergruppen).

Dette er aktiviteter som kan legges til rette innenfor de fleste brukergruppene, men det kan bli foretatt individuelle aktiviteter hvis det kreves det.

Gry er ansvarlig for Inn på tunet tilbudet på gården. Gry er utdannet førskolelærer, pedagog med tilleggsutdannelse innenfor gården som pedagogisk ressurs på Universitetet i Ås. I tillegg noe utdannelsen innenfor barn og unge via Universitetet i Oslo.

Ektefellen Hans er utdannet automasjonsmekaniker og agronom, og har en 100 % stilling utenfor gården i tillegg til å drive gården.

Gry er god på relasjon med andre, pliktoppfyllende, entusiastisk, godt humør, strukturert og nøye i planlegging og gjennomføring. Hun er i tillegg familiekjær og ønsker å se andre lykkes. Veien blir til mens vi lærer.

OM gÅrden

På gården er det mange dyr. Aktivitetene på gården vil være avhengig av været og årstiden, men stell av dyrene vil være noe av den daglige driften.

Nordre Solberg gård ligger i Frogn kommune, på grensen mellom Vestby og Ås. Gården består i dag av 220 daa dyrket mark og 130 daa med skog.

Det drives konvensjonell gårdsdrift her, og vi dyrker, korn, grønnsaker og gras.

Sommerleir for barn og unge i uke 26

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt