Velkommen til

The Funny Farm

Indre Østfold - Fylke

The Funny Farm ligger idyllisk til med Hobøl elva gjennom eiendommen. Gården består av kulturbeiter, skog og dyrket mark.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Holoveien 444, 1827 Hobøl, Norge

Gården v Pernille Jacobsen & Pål Sæterhagen

92409441 / 90091572 - Pernille Jacobsen/ Pål Sæterhagen

www.thefunnyfarm.no

The Funny Farm

Se film fra The Funny Farm!

Vi på gÅrden:

På gården bor Pål og Pernille med 2 hunder og 2 katter. Pernille har drevet barnehager i 11 år og i tillegg har hun jobbet 2 år på institusjon for mennesker med psykiske utfordringer. Pål har jobbet som anleggsgartner og daglig leder de siste 20 årene. Pernille og Pål er sosiale personer som liker å omgås mennesker, og ser frem til å tilby Inn på tunet tjenester til mennesker med forskjellige utfordringer på gården.

inn på tunet tilbud

Driftsbygningen består av en stor 50 talls Diner/Cafè som er åpen i bestemte helger for besøkende til gården, hvor man kan få kjøpt kaffe, kaker og lunsjretter. Hønsehus med 55 høner og hane, fjøs med mini griser, påfugler, ender, kaniner, alpakkaer, geiter og sauer. Egen stall med 3 ridehester og en amerikansk miniatyr hest + salrom. I tillegg har vi frilandsgris og utegående storfe. Vi har ridebane og flotte ride- og turmuligheter på egen eiendom. Vi har også 3 stk kanoer for turer i Hobølelva.

Gården kan benyttes som læringsarena for barn og ungdom som har en utfordrende skolehverdag. Vi tilbyr også fritidstilbud til voksene og barn, samt tilbud til flyktninger/ aktiv nyankommet, Arbeidstrening via NAV og personer innen rus og psykiatriomsorg. Vi ønsker å tilby de tjenester som våre kunder etterspør. Cafêen kan også benyttes til å lære å lage og servere mat.

Eksempel på aktiviteter:

• Stell, foring og kos med dyr • Riding på hest
• Matlagning
• Enkel skogsdrift og ved produksjon
• Hobbyarbeid ute eller inne i verksted
• Hagearbeid – kjøkkenhage
• Turer i skog og mark
• Kano padling
• Cafe drift

Tilbud: 

Brosjyre: åpen møteplass 2023

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt