Inn på tunet Norge SA formidler tjenester for godkjente Inn på tunet-gårder

bli medlem hos oss

Ønsker du å styrke gårdenes mulighet til å selge Inn på tunet-tjenester?

I samarbeid etablerer vi god kjennskap til ditt lokale marked. Vi markedsfører og formidler tjenester for medlemsgårdene. I tillegg bidrar vi til medlemsgårdenes faglige utvikling og har en nettverksfunksjon. Som medeiere av samvirket er gårdene styrende for utviklingen av bedriften.
Om du ønsker å vite mer eller vil ha hjelp på veien til å bli Inn på tunet-gård så ta gjerne kontakt. Du er velkommen til å ta kontakt enten du driver en stor eller liten gård. Det viktigste er at du ønsker å gi et godt tilbud og er opptatt av å gjøre en forskjell for andre mennesker.
Du vil få informasjon og tilbud om en uforpliktende samtale. Denne første praten er også viktig for å kartlegge om dette er noe for deg og din gård, sammen finner vi veien videre.

Samvirket bidrar med

Markedsføring

– Utarbeider presentasjon av gården på hjemmesiden
– Gården blir markedsført som en del av samvirkets tilbud
– Tilgang til markedsføringsmateriell (brosjyrer, profilklær)

Avtaleprosess med kjøper

– Deltar i forhandlinger, salgsmøter etter behov

– Følger med på DOFFIN (offentlige anbud)

– Utarbeider avtaler/tilbud/anbud sammen med gårdbruker

Administrasjon

– Utarbeider fakturagrunnlag/timelister som gårdbruker benytter

– Fakturerer og følger opp utestående fordringer

– Avregner gårdbruker

Kompetanseheving

– Tilbyr medlemssamlinger 1-2 ganger per år
– Tilbud om veiledning, blandt annet knyttet til godkjenningsprosessen
– Digitale temakvelder om utvalgte tema innenfor IPT
– Tilbud om gratis, digitalt førstehjelpskurs tilpasset IPT
– Vi drifter fagnettverk innenfor de ulike tjenesteområdene
– Vi er oppdatert på og formidler aktuelle kurs og konferanser

Nettverk

– Samtalepartner for gårdbrukerne (medlemmene)

– Felles samlinger gir mulighet for diskusjon av felles utfordringer og muligheter

q

uttalelser fra våre medlemsgårder

Jeg er veldig fornøyd med å være medeier i Inn på tunet Norge SA bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
Navn Navnesen
Tunet Inn på tunet-gård