Velkommen til

Bru gjestegård

Stavanger - Rogaland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Bru gjestegård

934 39 971 - Eivind Bru

Gårdens adresse: Lomberveien 9, 4158 Bru

inn på tunet-tilbud

Gårdsbruket er knyttet til kystkulturen og dette gjenspeiles i aktivitetstilbudet. Det tilrettelegges i for maritime og sjønære aktiviteter. Eksempler på dette er bruk av båter og fartøy. Fiske- og fritidsbåter, robåt, mindre seilbåt og kajakker. Det finnes fiskeredskaper og utstyr til fiske og fangst i sjøen.

Gården har en godt utviklet gjensidig samarbeidsavtale med nabobruket. Denne avtalen gjør det mulig for brukerne av tilbudet å ha nærhet til dyr og den sikrer at kulturlandskapet holdes i hevd.

Gårdens tilbud egner seg godt for ungdom med rusproblematikk, men også for personer i tidlig og moderat fase av demens. Også dagaktivitetstilbud for eldre og andre målgrupper.

Driverne av tilbudet:

Solfrid Vestly Bru er utdannet: Sykepleier. Pedagogisk utdannet, adjunkt. Grunnfag og mellomfag psykologi.

Eivind Bru erfaring/utdannelse: Pedagogisk utdannelse, Sikkerhetsleder HMS. Petroleumstekniker. Båtfører – Ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter. Førerkort for buss. Vaktmester. Drift og vedlikehold

Hildegunn Bru er utdannet: Agronom, Sykepleier / Spesialsykepleier Psykiatri, Pedagogisk utdannet, adjunkt.

Eirik Bru har erfaring/utdannelse: Elektriker. Vaktmester. Drift og vedlikehold.

om gÅrden

Bru Gjestegård ligger i naturskjønne omgivelser på øya Bru i Stavanger Kommune. Gården består av ca. 40 da dyrket mark som per nå benyttes til grasproduksjon.

På gården finnes også et eget gårdsmuseum. Her kan brukerne få et innblikk i redskaper og utstyr som har blitt brukt gjennom ulike generasjoner på gården i mange ulike produksjoner. Her finnes gamle redskaper fra både gårdsdriften og det tilknyttede fiske.

Brosjyre ferieaktiviteter for barn og unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt