Velkommen til

Kamperhaug gård

Halden - Fylke

Kamperhaug gård ligger langs Rokkeveien i Halden kommune – ca 5 km fra sentrum av byen – nordover mot Sarpsborg.

Vi driver i tillegg et hundepensjonat på gården og er liten butikk.

Det produseres hovedsakelig gras på den dyrkede marka.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Rokkeveien 531, 1763 Halden

Gården v Thor Bertrand Grønnerød

909 38 648 - Gården v Thor Bertrand Grønnerød

475 18 530 Gården v Inger Cecilie Grønnerød

Kamperhaug gård

Vi på gÅrden:

Kamperhaug IPT gård er en familiebedrift, med noen ansatte.

Driverne, ekteparet Inger Cecilie og Thor B. Grønnerød, har sammensatt bakgrunn.

Inger Cecilie er Lektor og spesiialpedagog. Hun underviser på Fagskolen i Fredrikstad, hvor hun har ansvar for oppvekstfag, og utdanningen «Barn med særskilte behov». Hun har hovedansvaret for læreplaner og metodikk vi bruker i undervisningen på gården.

Thor er utdannet ved UMB i Ås – med hovedvekt på bygningsteknikk, i tillegg er han utdannet takstmann. Thor er mye med i den daglige driften på gården, og følger opp planer, ansatte og brukere. planer som legges for brukerne.

inn på tunet tilbud

Inn på tunet delen tilbyr hovedsakelig gården som alternativ opplæringsarena, med elever fra grunnskole og videregående skole. Vi tilbyr også noe jobbtrening. Terapiriding er også en del av dette tilbudet.

Tilbud: 

Brosjyre: Åpen møteplass for ungdom 2023

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt