Velkommen til

Sølmongården Aktivitetsgård

Sykkylven - Møre og Romsdal

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

900 41 419 - Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

Sølmon Gården

948 25 102 - Natalie Bøe

Gårdens adresse: Sykkylvsvegen 1092 6220 Straumgjerde

inn på tunet-tilbud

Jeg har nylig startet opp som Inn på tunet tilbyder og har nå i første omgang valgt å fokusere på barn og unge i skolealder med et fokus på det daglige arbeidet på gården. Jeg ønsker å bruke dyrene og området vi har til å fremme mestring og trygghet for brukerne som er her med tilrettelagte aktiviteter for hver enkelt bruker.

Ønsket er å på sikt kunne utvide tilbudet for å kunne inkludere flere brukergrupper slik tilbudet kan komme flere til gode.

OM gÅrden

Sølmongården ligger idyllisk plassert i enden av en fjord mellom høge fjell inn mot de spektakulære sunnmørsalpene. Her har vi fine uteområder med fjell og vann som nærmeste nabo, samt flere dyr som hest, sau, lama, minigris, flere fjørfe og div gnagere. I tillegg har vi gårdshunden Penny som ønsker alle velkommen med stor iver.

Jeg som driver gården, heter Natalie og er mamma til lille Olivia. Jeg er egentlig utdannet markedsfører, men har nå tatt en agronomutdanning og har et mål om å leve av gården. Jeg er privilegert med mye familie som hjelper til der det er behov på gården, og med barnepass av neste generasjon, men utfører det meste av arbeid på gården selv.

Brosjyre: Åpen møteplass for unge

Brosjyre: Ferie og fritid for unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt