Velkommen til

Kollerud gård

Aurskog Høland - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Kollerudveien 84, 1970 Hemnes

Kollerud gård v Elin Kollerud

Gården: 920 47 234

Lokalmat Kollerud gård

inn på-tunet tilbud

Vi bygger opp et lærings- og aktivitetstilbud for barn og voksne som ønsker jordnære opplevelser på gård. Vi ønsker at brukere skal få positive opplevelser med natur- og gårdsaktiviteter. Aktivitetene hos oss skal gi mestring, utvikling og trivsel enten du er stor eller liten.

Gården og sjøen brukes som arena, og du kan være med på stell av dyra, dyrke og høste fra kjøkkenhagen, turer på sjøen der vi bader, fisker og går på skøyter og turer i skogen. Gjennom plantedyrking og dyrestell øver vi evnen til å se sammenhengene i tilværelsen.

Gården kan også tilby språktrening.  Aktivitetene på gården setter rammen for språkpraksisen ved at relevant vokabular og uttrykksmåter introduseres i en naturlig og praktisk setting. Norsk språk og kultur formidles gjennom praksis og autentiske situasjoner.

Bryggerhuset fra 1915 er satt i stand. Her kan vi tilby et koselig og annerledes lokale med mulighet for å lage og spise bakst og annen mat fra gammel bakerovn for inntil 10 personer av gangen.

Oppdragene våre omfatter:

– Besøkshjem Gullhella barne- og familiesenter 2015-2018
– Gårdshelg (barnevern), Eidsvoll, Ullensaker, Ytre Namdalen kommuner 2018
– Ferie- og fritidsopplegg, Bufdir og med samarbeid Aurskog-Høland kommune 2018-
– Ferie og fritidstilbud for barn i asylmottak, UDI 2018-2019
– Ferie og fritidsopplegg, Indre Østfold kommune 2021
– Samarbeid med SFO ved Bråte skole om kjøkkenhage på gården 2018-2021
– Sommerskole 5.-10. kl. Aurskog-Høland kommune

Elin Kollerud er hovedansvarlig for Inn-på-tunet. Hun har bred pedagogisk  utdannelse og kompetanse  – rettet mot både barn og voksne, minoritetsspråklige, barn utsatte for traumer, m.m. I tillegg til Master i Teknologi, Innovasjon og Kultur.

Om gÅrden

På Kollerud gård bor Elin og Francisco, deres to jenter og etter hvert ganske mange dyr. De har geiter, høner, gris, kaniner, marsvin og hund.

På Kollerud gård har de jobbet med å utvikle gården som arena for barn, siden 2015. De ønsker å gi jordnære opplevelser og tar utgangspunkt i gården og oppgaver som hører gården til i aktivitetene. Det kan for eksempel være stell og trening av dyra, dyrking, matlaging og snekring. Kollerudvika våtmarksreservat og naturverdiene der blir også benyttet. De har også hatt kreativitet og innovasjon som tema (sommerskole), der de hadde et prosjekt med å skape produkter ut av gårdens råvarer.

Jordnære opplevelser. 

Gården består av 135 daa dyrka mark (korn), 2daa bringebær og 200 daa skog. Gården ligger ved Kollerudvika våtmarksreservat i Hemnessjøen, som blant annet har rike edelkreps- og fiskebestander.

Kollerud er en sentrumsnær gård med gangavstand til butikk, barnehage, skole, sykehjem og idrettsanlegg med kafe på Hemnes i Aurskog-Høland.

Jobbtilbud til ungdom på Kollerud gård

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt