Velkommen til

Uleberg gård

Evje og Hornnes - Agder

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Uleberg Gård

905 54 307 - Ellen Cecilie Møllen

Gårdens adresse: Dåsvannsdalen 674, 4737 Hornnes

inn på tunet-tilbud

Tilbud rettet mot barn, unge, personer med demens og psykisk helse/rusomsorg.

Ellen Cecilie Møllen vil stå ansvarlig for Inn på tunet tilbudet, og hun har god erfaring med å jobbe med mennesker og utdannet barne- og ungdomsarbeider og jordmor. Ellen har et stort hjerte for barn og unge og har også jobbet med demente på sykehjem. I tillegg til Ellen vil hennes søster Elisabeth også hjelpe til på gården og hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider og sosionom.

om gÅrden

Uleberg «Der Aust» er en generasjonsgård. Gården er lokalisert på Hornnes i Evje og Hornnes kommune og har gode turområder og rikelig med plass på tunet. Gården er totalt på 6233 dekar, med et variert terreng, og fine turmuligheter. Sauedrift er nå hovednæringen til gården. Planen er å utvide med høns, og et par hester.

Brosjyre: Ettermiddagsaktiviteter for unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt