Velkommen til nytt kurs januar 2023! Hvordan bli Inn på tunet-tilbyder?

>>LAST NED KURS-PROGRAM SOM PDF HER

Vi håper vi kan bidra til at ditt tilbud blir IPT godkjent ved å lære deg veien dit. Vi har lagt opp et kurs som skal gi deg faglig påfyll, men også nettverk med andre Inn påtunet tilbydere. Kurset avholdes digitalt med fire kurskvelder

Det første du skal gjøre er å lese kursplan og sjekke at du kommer inn i

teamsrommet «Inn på tunet Vinter 2023». Du får invitasjon på epost iforkant av kursstart. Det er også åpent for teams-test rett i forkant av første kurskveld.

Sett også av tid til å gjennomføre Inn på tunet-skolen før kursstart, denne har en medregnet tidsbruk på 4 timer.

Nedenfor finner du en plan for kurset med innhold i kurskvelder og hva du skal gjøre før kurskveldene.

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe.

Arne; 908 84 354, arne.hatloy@innpatunet.no

Linn; 977 45 586, linn.thorud@nlr.no

Begrenset antall plasser.

KURSPLAN:

Forberedelse til første samling (gjennomføres før første kurskveld)
  1. Les gjennom veien til godkjenning – «KSL godkjenningen»
  2. Gjennomføre Inn på tunet- skolen med fire moduler (medregnet tidsbruk 4 timer)

Inn på tunet- skolen (IPT-skolen) er et kompetanseprogram som er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, Innlandet fylkeskommune, Norsk Landbruksrådgiving og Høgskolen i Innlandet. Nettressursene skal bidra til å gi en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å etablere en slik virksomhet.

IPT-skolen-1024x397

Litt om teams:

Kurset foregår i sin helhet på Teams sin plattform. Det er viktig at du har tilgang til en datamaskin når du deltar, da deltakelse fra telefon ikke vil fungere. Videre anbefales å laste ned Teams-app på datamaskinen. Hvis du må bruke nettleser (ikkeapp) så benytt Google Chrome. Vi åpner for Teams-test rett før oppstart første kurskveld.

program:


Første kurskveld mandag 9 januar 17.15 –21:00

17.30 – 17.50            Teknisk time, oppkobling teams og rask innføring i teamsrommet

18.00 – 18.30           Velkommen og bli kjent.

18.30 – 19.15            Min vei til godkjent IPT ved Siv Åsvestad, IPT-tilbyder, Løken Søndre
19.15 – 19.30            Pause

19.30 – 20.00           Inn på tunet- en verden av muligheter ved Arne

–   Inn på tunet- konseptene og krav til tilbyder.

–   Markeds- og kjøpsadferd hos våre kunder.

20.00 – 20.15           Pause

20.15 – 21.00            Godkjent Inn på tunet ved Linn

–   Organisering, bakgrunn og mål med revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat.

–   HMS-arbeid, generelt, krav til systematikk, mål og innhold


Andre kurskveld mandag 16. januar 18.00 – 21.00

18.00 – 20.30            HMS og kvalitet i Inn på tunet ved Linn

–   Mål for Inn på tunet
–   Arbeid med egen gård, innledninger oggruppearbei

–   Pause underveis.

–   Oppgave til neste gang, utfylling av sjekklister.

20.30 – 21.00             Kontrakt og regelverk i Inn på tunet ved Arne


Tredje kurskveld mandag 30. januar 17.00 – 21.00

17.00 – 17.50            Gruppearbeid

–   Diskusjon rundt utfylling av sjekkliste «generelle krav til gården» og
«helse, miljø og sikkerhet» i KSL, oppgave fra forrige kurskveld.

18.00 – 20.30            Risikovurdering og beredskap

–   Arbeid med egen gård, innledninger og gruppearbeid.

–   Pause underveis.

–   Oppgave til neste gang, utfylling av sjekkliste «Inn på tunet»

20.30 – 21.00            Markedsmuligheter, Inn på tunet i morgendagens samfunn ved Arne.


Fjerde kurskveld mandag 6 februar 17.00 – 21.00

17.00 – 17.50            Gruppearbeid

–   Diskusjon rundt utfylling av sjekkliste «Inn på tunet», oppgave fra forrige kurskveld.

18.00 – 19.30           Salg av tjenesten ved Arne

–   Hva skal tjenesten koste?
–   Forretningsmodell og organisering av tilbudet

19.45 – 20.30            Meg som tilbyder, etiske vurderinger og profesjonalitet ved Linn
20.30 – 21.00            Oppsummeringer og avslutning.

KURSHOLDERE:

Linn Thorud

Fagleder og HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Arne Hatløy

Regionansvarlig Inn på tunet Norge SA

Linn Thorud har 20 års erfaring som HMS rådgiver innen landbruk i Trøndelag, Gudbrandsdalen og de siste årene på Hedmarken. Hun har hele den tiden holdt ulike kurs og foredrag om HMS i landbruket både i tradisjonelt landbruk, men også for de som bruker gården til Inn på tunet virksomhet. Linn er utdannet innen husdyrfag og har selv hatt sauehold på sitt småbruk i Elverum. I dag er det noen høner, et par katter og både gjeterhund og fuglehund på bruket. Hun er opptatt av hvor viktig Inn på tunet er for de som benytter tilbudet og at de kommer til en gård der sikkerheten og kvaliteten er høyt prioritert.

Arne Hatløy har mange års salgserfaring innen ulike bransjer, jobber i dag med salg av inn på tunet tjenester i Agder & Rogaland. Arne har god kunnskap om Inn på tunet gjennom daglig arbeid med gårder og marked. Har videre undervist på videregående skole, i matfag, salg og service.

 

Begrenset antall plasser.

Ta kontakt hvis dere lurer på noe.

Arne; 908 84 354, arne.hatloy@innpatunet.no

Linn; 977 45 586, linn.thorud@nlr.no