Nasjonal Inn på tunet-konferanse

ENDELIG!

Kan vi invitere oppdragsgivere, tilbydere og kjøpere av IPT-tjenester, politikere, pårørende og alle interesserte til nasjonal Inn på tunet-konferanse. Her skal vi utveksle kunnskap, mingle og knytte nettverk slik at vi i enda større grad setter landbrukets velferdstjenester på dagsorden i samfunnet.

Hold av datoene 11. og 12. februar 2025.

Stedet blir vakre Stavanger. 

Vi gleder oss og håper å se mange av dere i februar, program er under utarbeidelse og påmeldingen åpner i august/september.

 

Programmet publiseres på nettsidene til Statsforvalteren i Rogaland – vi holder deg oppdatert.

 

Definisjon INN PÅ TUNET: «Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.  Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.»

 

KVALITETSORDNINGEN INN PÅ TUNET

Kun godkjente gårder får kalle seg Inn på tunet og kan selge tjenester under felles logo. Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for å godkjenne IPT-tilbydere. 

LES MER OM ORDNINGEN HER >>

ARRANGØREr

Bak konferansen står Rogaland Fylkeskommune i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland, Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA. Konferansen er støttet av Landbruksdirektoratet. Vi vil også oppleve sentrale aktører og samarbeidspartnere i IPT-næringen både som innledere og deltakere.