Workshop – SALGBARE TJENESTER MED HEST

Vi ønsker Velkommen til workshop; for alle gårder med hest i Innlandet

Lillehammer -Maihaugen 25.september kl. 10 - 15

Velkommen til en dag med faglig påfyll og refleksjoner knyttet til tilbud med hest på gårdsbruk. Konseptutvikling av tjenester med hest på gård er et pågående prosjekt for alle Inn på tunet gårder i Innlandet. Fellesnevneren er hesten. Prosjektet delfinansieres av Innlandet fylkeskommune, og eies av Inn på tunet Norge SA. Prosjektleder Hilde W. Langeland jobber i tillegg med utvikling av fagfeltet «Hest i helsefremming» ved Norsk Hestesenter, og har sitt eget småbruk hvor hun tilbyr konseptet «Jentekrefter».

Prosjektet er et ledd i utvikling av Inn på tunet tjenester for bedre innsalg til kunde. I styringsgruppen sitter representanter fra Innlandet bondelag, Innlandet bonde- og småbrukarlag, Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Vi ønsker å løfte frem verdien av tjenester med hest, og vil utfordre gårdene til å tenke nytt om sine tilbud i innsalget. Vi håper du vil være med oss på workshop, og gi oss viktige innspill for arbeidet med utvikling av tjenester med hest på gård i Innlandet.

program:


10.00 Velkomst Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA

10.10 Konseptutvikling av tjenester med hest på gård v/ Hilde W. Langeland, prosjektleder Inn på tunet Norge SA

10.30 Folkehelsearbeid i kommunene v/Sissel Løkra, seniorrådgiver folkehelse, Innlandet fylkeskommune

10.50 Faglige innlegg fra tjenestetilbydere og kunder

11.30 LUNSJ

12.15 WORKSHOP

Innledning; Presentasjon av resultater fra prosjektet v/Katarina Ødegaard og Hilde Langeland,  Inn på tunet Norge SA      

Gruppearbeid; Inn på tunet-gården din og konseptutvikling for bedre innsalg av tjenester med hest

15.00 Avslutning og takk for laget 

Påmeldingsfrist 15. september  – Begrenset antall plasser            

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj

Gi beskjed om allergier ved påmelding

Påmelding og spørsmål kan rettes til:

Hilde Langeland, prosjektleder  – hilde.langeland@innpatunet.no

mob  922 44 939

Katarina Ødegaard, regionansvarlig Innlandet –  katarina.odegaard@innpatunet.no 

mob 934 10 439

 

Støttes av: