Beredskap på Inn på tunet-gården

Temakveld for medlemmer mandag 29. april kl. 19.00-21.00 - på Teams

Hva gjør vi når krisen og ulykken først rammer?

Velkommen til en spennende og viktig beredskapskveld

Gjennom godkjenningsordningen i KSL er det krav om at Inn på tunet-tilbyderen skal ha en beredskapsplan. Men hva er bra nok, hvilke punkter bør vi ha med, og hva krever KSL av bonden? Og når først ulykken har skjedd, hva skjer etterpå? Dette vil vi sette fokus på denne temakvelden.

Innledere er Bjørn Hvaleby fra Stiftelsen Norsk Mat som vi si noe om kravene til beredskapsplan. Vår kollega, Leif, som også har jobbet mange år som tilbyder, har opplevd brann på gården. Han vil dele sin erfaring med oss. Siste halvdel av kvelden hører vi Linn Thorud som jobber i Norsk Landbruksrådgivning som HMS rådgiver, og har møtt mennesker som har stått i ulike situasjoner etter en krise og ulykke på en gård.

program for kvelden:


Kl. 19.00 Velkommen og innledning v. Hege Lindstrøm

Kl. 19.10 Beredskap og KSL. Bjørn Hvaleby – fagsjef KSL, Stiftelsen Norsk Mat

Kl. 19.40 Brann på egen gård. Historie og erfaringer fra Leif Kvitvang – Regionansvarlig i Inn på tunet Norge og tidligere IPT tilbyder

Kl. 20.10 Hva skjer, og hva gjør vi når ulykken først er ute? Linn Thorud, Norsk Landbruksrådgivning SA

Kl. 20.40 Avslutning og oppsummering v. Bente Haukås

Møteledelse ved Siv Bjørkedal

Påmeldingsfrist 29.4 innen kl. 14

Innledere:

Linn thorud

HMS-rådgiver, Norsk Landbruksrådgivning SA

Bjørn Hvaleby

Fagsjef KSL, Stiftelsen Norsk Mat

Leif Kvitvang

Regionansvarlig i Inn på tunet Norge

SPØRSMÅL kan rettes til:

Siv Bjørkedal; 951 41 012, siv.bjorkedal@innpatunet.no

 

 

Hos oss kan alle mestre