Faglig og godt samspill mellom dyr og mennesker

Foto: Siv Sollie er Inn på tunet - bonde i Gjerdrum og deltar på Fagskolestudiet om dyreassisterte aktiviteter.

Faglitteratur for første gang på norsk. Nytt kompendium introduserer fem av våre husdyr, og hvordan de kan være en viktig del av aktivitetene, mestringsopplevelsene og utviklingen som gis mennesker gjennom deltakelse på gård.

God kunnskap om husdyrslagene og om dyrevelferd er vesentlig i arbeidet med dyreassisterte aktiviteter på gården. Her får du mer kunnskap om grisen, høna, sauen, eslet og geita.
Mer metodisk tilnærming i samspillet med husdyrene kan bidra til å styrke Inn på tunet – tjenestene fra gårdene.  Dette kan gi menneskene som møter dyrene på Inn på tunet-gården økt mestring og livskvalitet. Kompendiet gir Inn på tunet-bonden og andre dyreinteresserte en grundig introduksjon i dette fagfeltet.  Vi har hentet inspirasjon og kunnskap fra Østerrike, som har lang erfaring med dette.

Student ved Fagskolestudiet Dyreassisterte aktiviteter
Siv Sollie driver en allsidig Inn på tunet-gård i Gjerdrum, Akershus, med syv hester, syv høns, tre sauer, to hunder og to kaniner. Siv er utdannet pedagog og tilbyr alternativ skoleundervisning for barne- og ungdomsskole elever fem dager i uka. I tillegg har hun avlastning for to ungdommer i fritiden. Alle dyrene inngår i ulike deler av tilbudet, litt etter hva deltageren ønsker og hva de skal gjøre.  Siv deltar for tiden på studiet Dyreassisterte Aktiviteter (DAA) hos Fagskolen Innlandet med base på Hvam videregående skole, som avsluttes nå til sommeren.

Vi spør Siv hvordan DAA-studiet har påvirket arbeidet hennes med deltakerne på gården:

«Jeg opplever å ha lært utrolig mye om husdyras språk og økt mitt syn på muligheter til å benytte dyrene i positive intervensjoner med barn og unge som trenger trygghet og sosialisering. F.eks. det å bruke sauene som generator for konsentrasjon har vist seg å være ekstremt vellykket.»

Hennes hovedmål er at deltakerne kjenner på glede og mestring. Hun forklarer: «Det å få kjenne på å være betydningsfull for andre gir så enorm selvtillit og god mestring hos deltagerne!».

Siv har kikket på det nye kompendiet og gir honnør til arbeidet: «Utrolig fint at kompendiet vektlegger det etologiske aspektet med dyrene, og ikke minst at det er konkrete øvelser/oppgaver å gjøre med dyrene. Kjempespennende arbeid dere har gjort!» Les gjerne mer om Siv Sollies arbeid på gårdens nettside.

 

Arbeidet med tilrettelegging og oversetting av faglitteratur fra Østerrike er støttet av Viken fylkeskommune, og gjennomført i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, Fagskolen Innlandet og Inn på tunet Norge SA.

KOMPENDIUM DYREASSISTERTE AKTIVITETER

Fakta

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Dyreassisterte aktiviteter (DAA) handler om forebyggende folkehelsearbeid der en fagperson i samarbeid med et egnet dyr, kan skape en arena for mestring og mening som kan gi økt livskvalitet og gode opplevelser i hverdagen. Helsefremmende aktiviteter på gård, eller besøkshund på sykehjem, kan være eksempler på en dyreassistert aktivitet.

Den nasjonale godkjenningsordningen for Inn på tunet- gårder er forvaltet av Stiftelsen Norsk Mat.  Dette betyr, i tillegg til at HMS-tiltakene er på plass, at driverne at tilbudet har god kunnskap om tilrettelegging, kjenner lover og regler innenfor tjenestetilbudene samt har god kompetanse og personlig egnethet for de oppgavene de skal utføre. 

 

 

Hos oss kan alle mestre