Velkommen til

Sollies Muligheter

Gjerdrum - Akershus

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Mogutua 8, 2022 Gjerdrum

Gården v Siv Sollie

Gården v Siv Sollie

Sollies Muligheter

inn på-tunet tilbud

Gården består av en lys og trivelig stall med store romslige bokser til hestene, vaskespilt, infrarød varme for kalde hesterygger, eget fór-/salrom, stor ridebane og tur terreng. Hestene går ute i store luftegårder og på eget sommerbeite. I tillegg benyttes et eget hus – Veslestua – som varmestue og spise-/hvilerom.

Gleden av å se andre lykkes er et motto det jobbes for å etterleve hver dag, noe som også gjenspeiler seg i arbeidet som gjøres.

Sollies Muligheter skal bidra til økt mental helse hos barn, unge og voksne med behov for stimulering av mestringsfølelsen, ved å tilby fysiske og sosiale aktiviteter i rolige omgivelser og gjerne i omgang med hest.

Ved å jobbe med aktiviteter som enkel gårdsdrift og hestehold vil brukerne av tilbudet øke sin mestringsfølelse ved at aktivitetene tilrettelegges etter den enkeltes behov i trygge rammer. Brukergrupper vi henvender oss mot er eksempelvis barn/unge som ikke passer inn i ordinær skolegang, unge demente, utviklingshemmede, eldre, arbeidssøkere som trenger arbeidstrening eller arbeidstakere som opplever utbrenthet og som trenger en avkobling i rolige omgivelser med den gode samtalen.

Aktiviteter som tilbys på gården er:
– bruk og stell av hester
– stell og omsorg av høner og griser
– dyrking, stell og høsting av grønnsaker, frukt og bær
– enkelt gårdsarbeid som jordbearbeiding, håndtering av ved, snekkerarbeid
– håndarbeid som strikking, hekling, smykkeproduksjon
– turgåing i nærområdet eller i romeriksåsen

Vi ønsker å tilby tilrettelagte og kvalitetssikrede Inn på tunet tjenester til barn/unge som ikke passer inn i ordinær skolegang, personer med demens i tidlig fase, utviklingshemmede, arbeidssøkere som trenger arbeidstrening eller personer med utfordringer innen rus/psykiatri.

om gÅrden

Gården drives av Siv og Torger Sollie med deres to barn på hhv 17 og 11 år. Det er Siv som vil være ansvarlig for alle aktiviteter som gjennomføres på gården. Siv er utdannet pedagog med erfaring både som lærer og HR rådgiver i et stort internasjonalt dataselskap. Erfaringen med å jobbe med mennesker både som rådgiver, arrangør av sosiale aktiviteter og lærer kommer godt med i aktivitetene som gjøres på gården. Eller kanskje vi bare skal ha den gode samtalen. Vi tilbyr et sted hvor positivitet står i fokus – for alle.

Gården ligger landlig til nord i Gjerdrum kommune, i rolige omgivelser omkranset av jorder og skog, noe som gjør stedet til et godt sted å bare kunne være, hvis man ønsker. Med nærhet til Romeriksåsen finnes det milevis med turmuligheter i marka, eller man kan tusle langs veien i området og kjenne på et rolig landliv.

Ferieaktiviteter og gårdshelger for barn og unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt