Norsk Landbrukssamvirke har fått nytt medlem

Fra 1. januar er Inn på tunet Norge SA å finne som medlem i Norsk Landbrukssamvirke.

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Ambisjonen er å legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv. 

Inn på tunet er en av de bondeeide bedriftene og vårt formål er å ivareta våre medlemsgårder sine interesser som tilbydere av velferdstjenester fra landbruket. Gjennom eierskapet har IPT-bøndene valgt å arbeide sammen for å realisere ønskede resultat på egen gård samt i felleskap løfte og synliggjøre tjenestene som attraktive og relevante for våre oppdragsgivere.

Tilbud på gård er lokale, kvalitetssikrede tjenestetilbud som utvikles i tett samarbeid med offentlig sektor. Vi tilbyr tjenester til skoleelever som del av deres opplæring og til personer med demens eller kognitiv svikt som får et aktivitetstilbud i hverdagen. Videre aktivitetstilbud til barn og familier som ønsker en kveld i uka på gård eller ei helg sammen med familien på gården. Vi tilbyr også sosialt felleskap, kontakt med dyr og meningsfulle oppgaver til mennesker som av ulike årsaker trenger og finner mestring i å delta i livet på gården. Alt foregår i lokalsamfunnet, og tilbys av gårdbrukere i din nærhet.

Inn på tunet som næring er avhengig av aktivt landbruk og gårdsbruk over hele landet for å kunne utvikle gode tjenester. Våre tilbud bygger på naturlige oppgaver og aktiviteter på gården, knyttet til dyrestell, ivaretakelse av jord, bygninger og utmark samt norsk matproduksjon. Tjenestene kjøpes av offentlige oppdragsgivere underlagt politisk styre. Tilgangen til tilbud og tjenester for enkeltmennesker avhenger ofte av hvilke løsninger politikere og administrasjon ønsker å bruke innenfor opplæring, helse og omsorg samt for de som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet. 

Gjennom medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke ønsker vi å styrke og bevisstgjøre oss kraften som ligger i bøndenes eierskap. Vi får synliggjort landbrukets tjenesteproduksjon på en viktig nasjonal arena og tar del i et kunnskapsnettverk for både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. 

Her kan du lese mer om Norsk Landbrukssamvirke

 

 

Hos oss kan alle mestre