Inn på tunet workshop 15. mars 2024

Vi ønsker alle etablerte og fremtidige ipt-gårder velkommen

Bergen Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18

Førde Scandic Sunnfjord, Storehagen 2

Med gode samarbeidspartnere gjennomfører Inn på tunet Norge i 2023 og 2024 et prosjektarbeid i Vestland. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om markedet for velferdstjenester sett opp mot utviklingstrender i samfunnet. Videre skal betydningen av kvalitet og nivå på tjenestene samt IPT-næringens leveringskapasitet kartlegges i prosjektet. 

Det er gjennomført en undersøkelse blant tilbydere i regionen som går på hvilken aktivitet det er pr i dag, kapasitet pr i dag og hva tilbyderne ønsker fram over i tid, og hvilke behov vi har. Prosjektet har hatt en forespørsel ute i kommunene angående bruken av Inn på tunet – tjenester.

Forprosjektet ønsker å i denne arbeidsøkta å få IPT-gårdenes innspill og tanker rundt hvordan vi skal stimulerer til mer bruk av IPT- tjenester i regionen. 

Prosessen denne dagen vil være en del av grunnlaget for hovedprosjektet.

program:


Kl 10.00  Velkomst v/ møteleder
                Bergen: Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet SA
                Førde: Therese Instefjord, regionansvarlig Vestland Inn på tunet SA

Kl 10.10   Handlingsplan v/ Ragna Flotve, Statsforvalter Vestland

Kl 10.25   Funn i brukerundersøkelsen og markedskartlegging av kommuner v/ Therese Instefjord, IPTN SA

Kl 10.45  Markedsforståelse og kjøpsadferd v/ Morten Stene, Førsteamanuensis Nord Universitetet

Kort bli kjent runde- før vi tar lunsj

Kl 11.30  LUNSJ                      

Kl 12.15  WORKSHOP                       
Gruppearbeid med ide-myldring for videre utvikling og økt bruk av Inn på tunet i Vestland, møteleder leder oss gjennom prosessen

Kl 14.50   Oppsummering                   

Kl 15.00   Avslutning og takk for laget!                       

Påmeldingsfrist 15. februar          

Påmelding og spørsmål kan rettes til:

Therese Instefjord, regionansvarlig Vestland  –  therese.instefjord@innpatunet.no

Mob: tlf 986 15 390