Åpne møteplasser, ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge 2024

Her finner du løpende oversikt over alle våre flotte Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2024.

Tilbudene er støttet med midler gjennom Bufdir og de aktuelle kommunene.

🌻🌻

Hos oss kan alle mestre

Bufdir midler til ferie- og fritidsaktiviteter

IPT-gårdene tilbyr unike opplevelser

Våre gårder tilbyr rike og varierte ferie- og fritidsaktiviteter, åpne møteplasser til barn og ungdom. Aktiviteter på gård, i kontakt med dyr og trygge voksne, gir unike opplevelser, gode minner og mestringsopplevelser. Latter, glede og gode stunder sammen med andre bidrar til felleskap, samhold og nye vennskap.

Våre gårder har mye kompetanse, erfaring og ikke minst hjerterom, og er klare til å legge til rette for gode opplevelser og godt samhold. Vi er stole over å ha fått midler til mange gårder i samvirket vårt! 

Tilskuddsordningen fra Bufdir (Barne, ungdom og familiedirektoratet) skal bidra til at alle barn og unge skal ha mulighet til å oppleve mestring og delta i samfunnet. Det skal blant annet legges til rette for deltagelse i ferie og fritidsaktiviteter og utvikle åpne møteplasser. Tilbudet er gratis og er åpent for barn og unge, helt opp til 24 år. Mange av tilbudene vil være aktuelt for mange, og vi gjør en innsats for å nå dem som trenger det mest.
Gårdene er listet nedenfor og du kan lese mer om aktivitetetene til den enkelte gård - enten der brosjyre ligger ferdig eller gårdens presentasjonsside hos oss.

Agder og Rogaland:

Fosseland gjestegård – Kvinesdal kommune – kontakt gården for info

Bru gjestegard – Stavanger kommune – kontakt gården for info
Uleberg gård – Evje og Hornnes kommune – Ettermiddagsaktiviteter
Reddal ressursgård – Grimstad kommune  Åpen møteplass for ungdom
Klev Kylland gård – Kristiansand kommune – Åpen møteplass torsdag og fredag Åpen møteplass onsdager og torsdager
Låven på Brandsvoll – Kristiansand kommune – Møteplass for ungdom 2024

Tveit Austigard – Åmli kommune – Åpen møteplass
Fem To Familiegård – Farsund kommune – Ettermiddagstilbud

Flakk gård – Birkenes kommune – kontakt gården for info
Åsbø gård – Gjerstad kommune – Ettermiddags- og ferietilbud
Vangen Farmen – Tvedestrand kommune – Sommerferietilbud
Snurrevarden gård – Karmøy kommune –  Ferieleir

Oslo og Akershus:

Kollerud gård – Aurskog Høland kommune – Jobbtilbud til ungdom
Nordre Solberg gård – Frogn kommune – Sommerleir

Solaas gård – Lillestrøm kommune – Ferieaktiviteter 

Søndre Digerud gård – Frogn kommune –Aktivitetsdager – 
Bakken med BesteFarHuset – Lillestrøm kommune – Sommerferiearktiviteter

Årungen utedrift – Ås kommune – Åpen møteplass for ungdom 

Tunvit Hol gård – Nes kommune – SommerferieEttermiddager –   Ferie og fritid
Randby gård – Ullensaker kommune – kontakt gården for info

Søndre Aulie – Nes kommune –  Ferie og fritidstilbud, Ettermiddager og Helger

Hauger gård – Asker kommune – kontakt gården for info
Sandvikbekken gård  – Eidsvoll kommune – kontakt gården for info
Sollies muligheter – Gjerdrum kommune – Ferieaktiviteter og gårdshelger
Nylenda gård – Nesodden kommune – Ettermiddager og gårdshelgerÅpen møteplass

Østfold:

The Funny Farm – Moss kommune –  Åpen møteplass: kontakt gården for informasjon

Brandstorp gård – Sarpsborg kommune –Åpen møteplassFerie og fritid

Kamperhaug gård – Halden kommune Åpen møteplassFerieaktiviteter og gårdshelger

Dillevik gård – Indre Østfold kommune – kontakt gården for info

Vestfold og Telemark:

Småbruket Dollhus –  Skien kommune – Åpenmøteplass – FerieaktiviteterEttermiddager 

Grøstad gård – Tønsberg kommune – Helgeaktiviteter

Gundersen gård – Kragerø kommune – kontakt gården for info
Follaug Islandshestegård – Skien kommune – EttermiddagstilbudSommerferieaktiviteter
Findal gård – Skien kommune – Sommertilbud

Fjære gård – kommune – EttermiddagsaktiviteterFerie og fritid

Buskerud:

Åmotstuen – Nordre Land kommune – Helge-og ferieaktiviteter – Ettermiddagstilbud

Ramstad – Sigdal kommune – kontakt gården for info
Temte gård – Drammen kommune – kontakt gården for info

Innlandet:

Ambsødegarden – Ringsaker kommune –  Ettermiddagstilbud med leksehjelp 

Ambsødegarden – Hamar kommune –  Ettermiddagstilbud med leksehjelp 

Ambsødegarden – Ringsaker kommune – Sommerleir

Rud gård – Lillehammer kommune – Vinterferieaktiviteter –  Sommerferieaktiviteter

Rud gård – Ringsaker kommune – Vinterferieaktiviteter – Sommeraktiviteter

Den blå enhjørningen – Gjøvik kommune – kontakt gården for info

Vestland:

Hestegarden – Sunnfjord kommune – kontakt garden for info 

Ulveseth-tunet aktivitetsgård – Øygarden kommune –  Åpen møteplass
Naustvoll gard – Sogndal kommune – kontakt gården for info

Soldalen Besøksgård – Kinn kommune –Åpen møteplassFerie og fritid
Hesjedal gard – Vaksdal kommune –  – Open møteplass

Trøndelag:

Foss Aune – Trondheim kommune – kontakt gården for info
Austerli gård – Ørland kommune – Ferie og fritid
Svedjan – Meråker kommune – kontakt gården for info

Stall Roa aktivitetsgård – Heim kommune – Åpen møteplass
Engesvollen gård – Holtålen kommune – kontakt gården for info

Flenstad gård – Åfjord kommune – Ferie og fritid
Vådal Nedre – Steinkjer kommune – kontakt gården for info
Øgstad gård – Verdal kommune – kontakt gården for info

MØRE OG ROMSDAL:

Akslen gård – Ålesund kommune – kontakt gården for info
Stall Stølan – Tingvoll kommune – kontakt gården for info

Stall Øvstedal – Vestnes kommune – Åpen møteplass for barn og ungdom
Sølmongården Aktivitetsgård – Sykkylven kommune – Åpen møteplass 

Fostervoll gård – Gjemnes kommune – Åpen møteplass

Nordland:

Åkermo gård – Beiarn kommune – kontakt gården for info
Givær gård Bodø kommune – kontakt gården for info

Sørjordet gård – Sortland kommune – Åpen møteplass

Øvergård – Narvik kommune – Åpen møteplass

Skreddervika gård – Bindal kommune – Ferie og fritid for barn og unge
Nyheim gård – Meløy kommune – Ferie og fritid
Bitteliten gård – Nesna kommune – Ferie og fritid
Stall Fagerbakken – Vågan kommune – Åpen møteplass

TROMS OG FINNMARK:

Stall Bakkejord – Sørreisa kommune – kontakt gården for info