Åpne møteplasser, ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge 2024

Her finner du løpende oversikt over alle våre flotte Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2024.

Tilbudene er støttet med midler gjennom Bufdir og de aktuelle kommunene.

🌻🌻

Hos oss kan alle mestre

Bufdir midler til ferie- og fritidsaktiviteter

IPT-gårdene tilbyr unike opplevelser

Våre gårder tilbyr rike og varierte ferie- og fritidsaktiviteter, åpne møteplasser til barn og ungdom. Aktiviteter på gård, i kontakt med dyr og trygge voksne, gir unike opplevelser, gode minner og mestringsopplevelser. Latter, glede og gode stunder sammen med andre bidrar til felleskap, samhold og nye vennskap.

Våre gårder har mye kompetanse, erfaring og ikke minst hjerterom, og er klare til å legge til rette for gode opplevelser og godt samhold. Vi er stole over å ha fått midler til mange gårder i samvirket vårt! 

Tilskuddsordningen fra Bufdir (Barne, ungdom og familiedirektoratet) skal bidra til at alle barn og unge skal ha mulighet til å oppleve mestring og delta i samfunnet. Det skal blant annet legges til rette for deltagelse i ferie og fritidsaktiviteter og utvikle åpne møteplasser. Tilbudet er gratis og er åpent for barn og unge, helt opp til 24 år. Mange av tilbudene vil være aktuelt for mange, og vi gjør en innsats for å nå dem som trenger det mest.
Gårdene er listet nedenfor og du kan lese mer om aktivitetetene til den enkelte gård - enten der brosjyre ligger ferdig eller gårdens presentasjonsside hos oss.

Oslo og Viken:

Kollerud gård – Aurskog Høland kommune – Jobbtilbud til ungdom
The Funny Farm – Moss kommune –  Åpen møteplass

Brandstorp gård – Sarpsborg kommune –Åpen møteplassFerie og fritid
Nordre Solberg gård – Frogn kommune – kontakt gården for info

Søndre Digerud gård – Frogn kommune –kontakt gården for info
Bakken med BesteFarHuset – Lillestrøm kommune – kontakt gården for info
Bøhler Sylta gård – Lillestrøm kommune –  Åpne ettermiddager

Årungen utedrift – Ås kommune – Åpen møteplass for ungdom 

Tunvit Hol gård – Nes kommune –  Ferie og fritid
Randby gård – Ullensaker kommune – kontakt gården for info

Søndre Aulie – Nes kommune –  Ferie og fritidstilbud
Jord gård – Vestby kommune – Ettermiddagstilbud  

Agder og Rogaland:

Fosseland gjestegård – Kvinesdal kommune – kontakt gården for info

Bru gjestegard – Stavanger kommune – kontakt gården for info
Uleberg gård – Evje og Hornnes kommune – Ettermiddagsaktiviteter
Reddal ressursgård – Grimstad kommune – Ettermiddagstilbud /kontakt gården for info
Reddal ressursgård – Grimstad kommune  Åpen møteplass for ungdom
Klev Kylland gård – Kristiansand kommune  Åpen møteplass for ungdom
Låven på Brandsvoll – Kristiansand kommune – Møteplass for ungdom 2024

Vestfold og Telemark:

Småbruket Dollhus –  kommune – Åpenmøteplass

Grøstad gård – Tønsberg kommune – kontakt gården for info

Innlandet:

Ambsødegarden – Ringsaker kommune –  Ettermiddagstilbud med leksehjelp 

Ambsødegarden – Hamar kommune –  Ettermiddagstilbud med leksehjelp 

Rud gård – Lillehammer kommune – Vinterferieaktiviteter

Rud gård – Ringsaker kommune – Vinterferieaktiviteter

Den blå enhjørningen – Gjøvik kommune – kontakt gården for info

Vestland:

Hestegarden – Sunnfjord kommune – kontakt gården for info

Ulveseth-tunet aktivitetsgård – Øygarden kommune –  Åpen møteplass
Naustvoll gard – Sogndal kommune – kontakt gården for info

Trøndelag:

Foss Aune – Trondheim kommune – kontakt gården for info
Austerli gård – Ørland kommune – kontakt gården for info
Svedjan – Meråker kommune – kontakt gården for info

MØRE OG ROMSDAL:

Akslen gård – Ålesund kommune – kontakt gården for info
Stall Stølan – Tingvoll kommune – kontakt gården for info

Stall Øvstedal – Vestnes kommune – Åpen møteplass for barn og ungdom
Sølmongården Aktivitetsgård – Sykkylven kommune – Åpen møteplass 

Nordland:

Åkermo gård – Beiarn kommune – kontakt gården for info
Givær gård Bodø kommune – kontakt gården for info

Sørjordet gård – Sortland kommune – Åpen møteplass

Øvergård – Narvik kommune – Åpen møteplass

TROMS OG FINNMARK:

Stall Bakkejord – Sørreisa kommune – kontakt gården for info