Velkommen til

Hauger gård

Asker - Akershus

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Hauger gård

911 92 316 - Hauger gård v Astrid Lindstad

Gårdens adresse: Heggedalsveien 146, 1389 Heggedal

inn på-tunet tilbud

• pedagogisk tilrettelagte besøk for barnehager, skoleklasser, SFO-grupper og andre
• bursdagsselskaper
• juletrehenting med bålkos, sledekjøring og selvhugging av tre de siste helgene før jul
• aktivitetsuker om sommeren
• tilpasset undervisning til enkeltelever
• Sammen mot ensomhet – Gården for GLEDE OG SAMHOLD

På Hauger gård bor og arbeider Helge og Astrid Lindstad.
Astrid Lindstad er utdannet forvalteragronom og har hovedansvaret for Inn på tunet tjenestene på gården. Helge Lindstad er utdannet forvalteragronom og pensjonert brannmester.

om gÅrden

Hauger gård ligger i et vakkert landbruksområde i Asker kommune, midt i mellom Heggedal og Dikemark. Det går rutebuss til Asker sentrum forbi gården en gang i timen og med bussholdeplass 150 m fra gårdstunet. Hauger gård ligger sydvendt til innunder Vardåsen. Hauger gård består av 27 da eid (+ 62 da leid) dyrket mark for gressproduksjon til beiter og dyrking av eget grovfor. Vi har 282 da skog til produksjon av juletrær og ved til eget bruk og tømmeravvirkning. Vi har dyr på gården: sau, geit, gris, høns, ender, kanin, katt og hest.

Invitasjon til gårdstreff på Hauger gård

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt