Velkommen til

Ramstad

Sigdal - Buskerud

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

934 10 439 - Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

Gårdens adresse: Ramstadveien 77, 3350 Prestfoss

Gården v mailto:roxibye28@gmail.com

948 09 356 kontakt gården v Roxana Stangebye

inn på-tunet tilbud

Ranstad gård tilbyr forskjellige aktiviteter som passer til alle.
DYR – melkekuer og ungdyr. Har lærer man seg hvordan en omgås og håndterer dyr. Ved bruk av enkle små hjelpemidler i det daglige liv, arbeidstrening.
KJØKKENHAGE – man lærer om jordstruktur, jordtype og jordnæring. En skal lære om hvordan mat blir til. Vi kan følge frøet fra vi sådde det til det gir oss noe tilbake. Maten vil være kortreist, bærekraftig og økonomisk. (Dyrking, luking og plukking av grønnsaker.)
GRILLHYTTE – Det er plass til 15-20 stk.  Her kan man ha pauser og fritid eller det kan leies ut for barnebursdag med mange aktiviteter som er tilknyttet til gården og alle er inkludert.
SKOG/SKOGHYTTE – Hytta liger 1,3 km inn i skogen, det er en traktorvei som er lett å gå og alle kan være med, både barn og eldre. Turer i skogen er bra både fysisk og psykisk. Man lære mye om trær, fugler. Plukking av skogsbær og sopp. Avslapping på hytta.
BÅT/FISKING. Det er kort vei til båten, og det er lett å være med for både barn og eldre. Koselig turer med båten med mulighet for fisking og bading.

Roxana Stangebye driver Inn på tunet-tilbudet på Ramstad, i tillegg til at hun driver som melkebonde på båsfjøs. Roxana er sosial og glad, liker å lære nye ting og elsker å være i naturen, og i kontakt med mennesker.

Roxana liker å dele av sine erfaringer med dyr, natur og gårdsdrift.

om gÅrden

Ramstad gård har 20 melkekuer og ca. 50 ungdyr og to katter. På sommeren går ungdyra på utmarksbeite.  På Ramstad dyrkes ca. 75% av grønnsakene vi trenger for et år. Vi har stor kjøkkenhage og drivhus.  Stabburet og «gamlehuset» er det knyttet mange spennende historier til. Vi har også grillhytte, skoghytte, båt og fiske muligheter.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt