Velkommen til

Nylenda gård

Nesodden - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Baltserudveien 8, 1450 Nesoddtangen

Nylenda gård

952 28 945 - Gården v Sara Leinaas/ Dag Halvor Tveiten

inn på-tunet tilbud

Alle brukergrupper er velkomne til Nylenda, men vi har eit spesielt fokus på barn og unge, samt eldre med demens.

 • Tilbod:

  Sesongbaserte aktiviteter som grønnsaksdyrking, birøkt, vedhogst og lignende. 
  Regelmessige faste aktiviteter som for eksempel dyrestell og matlagning 
  Fokus på sanselighet, fysisk aktivitet og mestring

Dag Halvor Tveiten og Sara Leinaas er forpaktere av garden. Dag Halvor er utdanna førskulelærar og har jobba som pedagogisk leiar i mange år.

Sara har studert økologisk landbruk og har erfaring frå arbeid med husdyr og grønsaksproduksjon, samt arbeid med barn og eldre. I tillegg har ho jobba med arbeidsførebuande trening og varig tilrettelagt arbeid, der ein nytta gard som arena.

Med på laget har vi Annikken Jøssund. Annikken har studert mat, miljø og utvikling ved NMBU. Ho har brei natur og miljøkompetanse med fokus på landbruk, matkultur og bærekraftig læring.Ho har gjennom mange år engasjert seg i ulike landbruksrelaterte prosjekt, med særleg fokus på tilrettelegging for barn, ungdom og eldre.

om gÅrden

Nylenda Gård er eit småbruk med småskalaproduksjon av grønsaker og egg. Direktesal frå garden. Vi har også eit par sauer som har ansvar for å halde kulturlandskapet ved hevd, samt bikuber og katter. Vi har 12 mål dyrkbar jord. Her dyrker vi grønsaker, samt produserer høy til sauane. Vi slår graset med ljå og tohjulstraktor og hesjer på gamlemåten.

Nylenda gård har ein flott beliggenhet midt på Nesoddlandet med skogen som næraste nabo. Dette gjer garden lett tilgjengelig for mange. Gode bussforbindingar frå Nesoddtangen, samt frå Vinterbro.

Ettermiddager og gårdshelger for barn og unge

Åpen møteplass for barn og unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt