Velkommen til

Vådal Nedre

Steinkjer Trøndelag

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

900 41 419 - Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

Vådal Nedre

901 19 806 - Joar Vaadal/Bente Droigk

Gårdens adresse: Vådalsvegen 51 7710 Sparbu

Film fraVådal Nedre: Tune in på tunet; SKOLE OG OPPVEKST

inn på tunet-tilbud

Vådal nedre har hatt tilbud på gården siden 2006. I hovedsak tilbud rettet mot skoleelever. I tillegg tilbys tilrettelagte arbeidsdager for brukere en til en. Dagtilbud i store grupper av fremmedspråklige.

Oppgaver og gjøremål på gården følger årstidene. Naturen rundt gården brukes en del, fisking i Vådalsvannet, sommer og vinter, plukking av bær og sopp, og turer for å kjenne på det å være ute. Dyrking av grønnsaker og bær, matlaging av det som dyrkes på gården og det som finnes av bær og sopp. Reperasjon av diverse i verkstedet, matlaging på kjøkkenet og en god samtale rundt bordet er viktig.

Gården tilbyr også leksehjelp til elevene som er brukere av gården.

Bente Droigk har ansvar for det pedagogiske og administrative i forbindelse med Inn på tunet. Hun er utdannet lærer. 

Joar Vaadal er agronom og har drevet gården siden 1990.

Det siste året har Ingrid Vaadal, datter på gården vært med i driften. Hun tar over gården fra 01.01.25 og vil fortsette som Inn på tunet tilbyder med samme tilbud som er i dag.

Bente Droigk og Joar Vaadal er også med i den daglige driften av tilbudet etter overtalgelsen.

OM gÅrden

Gården ligger 15 km sør for Steinkjer og 10 km nord for Verdal, 500 meter fra E6. Gården har vært i familien siden 1890-tallet.

Gjennom utmarka går gamle kongevei som er mye brukt i sommerhalvåret. På vinterstid er det lysløype på ca 2 km i utmarka. Mange friluftsaktiviteter er mulig i området.

Gården er på 1000 dekar, hvorav 270 er dyrka mark. Gressproduksjon til dyrene på gården. Inngjerdet skogsareal til saubeiting.

Per i dag driver gården med kjøttfeproduksjon av typen limousine, ca 70 dyr med stort og smått. Gården har noen sauer og høner og en hane, katt og hund.

Her har de bilverksted, drivhus og grønnsakshage. 

Invitasjon til gårdstreff på Vådal Nedre

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt