Velkommen til

Vådal Nedre

Steinkjer Trøndelag

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

900 41 419 - Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

Vådal Nedre

901 19 806 - Joar Vaadal/Bente Droigk

Gårdens adresse: Vådalsvegen 51 7710 Sparbu

Film fraVådal Nedre: Tune in på tunet; SKOLE OG OPPVEKST

inn på tunet tilbud

Vi har hatt tilbud på gården siden 2006. I hovedsak har det vært skoleelever. I tillegg har vi hatt avlastning, tilrettelagte arbeidsdager for brukere en til en. Dagtilbud i store grupper av fremmedspråklige.

Oppgaver og gjøremål på gården følger årstidene. Vi bruker naturen rundt en del, fisking i Vådalsvannet, sommer og vinter, plukking av bær og sopp, og turer for å kjenne på det å være ute. Dyrking av grønnsaker og bær, lager mat av det vi har dyrket selv og det vi finner av bær og sopp. Reperasjon av diverse i verkstedet, matlaging på kjøkkenet og en god samtale rundt bordet er viktig.

OM gÅrden

Gården ligger 15 km sør for Steinkjer og 10 km nord for Verdal, 500 meter fra E6.

Gjennom utmarka går gamle kongevei som er mye brukt i sommerhalvåret. På vinterstid har vi lysløype på ca 2 km i utmarka. Mange friluftsaktiviteter er mulig i området. 

Gården er på 1000 dekar, hvorav 270 er dyrka mark. Gressproduksjon til dyrene på gården. Inngjerdet skogsareal til saubeiting. Per i dag driver vi med kjøttfeproduksjon av typen limousine, ca 70 dyr med stort og smått. Gården har noen sauer og høner og en hane, selvfølgelig katt og hund. Vi har bilverksted, drivhus og grønnsakshage.

Joar Vaadal er agronom og har drevet gården siden 1990.

Samboer til Joar er Bente Droigk som er utdannet lærer og har ansvar for det pedagogiske og administrative i forbindelse med Inn på tunet.

Invitasjon til gårdstreff på Vådal Nedre

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt