Velkommen til

Snurrevarden Gård

Rogaland - Karmøy kommune

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Snurrevarden gård

416 86 756 - Ynskje Kaldheim

Gårdens adresse: Smidjebergvegen 25, 4265 Håvik

snurrevardengard

inn på tunet-tilbud

Ynskje og Egil Kaldheim tilbyr forskjellige aktiviteter knyttet opp mot hestene, andre dyr og gårdsdrift. En del av arbeidet utføres med hestekrefter.

Ynskje er utdannet fysioterapeut og har introduksjonskurs i dyreassisterte intervasjoner på gård. 

Egil er dreng på gården. Han er biloppretter, billakkerer og handymann.

Begge har lang erfaring som beredskapshjem for barn og unge.

De ønsker at alle opplever glede og mestring gjennom meningsfylte aktiviteter på Snurrevarden Gård.

De ønsker å skape gode tilbud til barn og familie, dagaktivitetstilbud innenfor psykisk helse og til personer med demens og gården som pedagogisk ressurs for elever.

om gården

Snurrevarden Gård er et småbruk som ligger på Vorrå midt på Karmøy, nær busstopp. Gården grenser mot utemarka med variert terreng, der det er fine turstier til både ridning og turgåing. Sjøen er heller ikke langt unna.

På gården er det hester i løsdrift, sauer, geiter, høner, ender, kaniner, marsvin, minigriser, hund og katter.

Det finnes en ridebane med flomlys, varmestue med kjøkken og handicap toalett og en liten hybel som kan brukes som møte/hvile rom. I tillegg er det innredet en etasje i siloen som kan varmes opp med vedovn.

Ferieleir for barn og unge 2024

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt