Velkommen til

Sandvikbekken Gård

Eidsvoll - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Sandvikbekken gård, Ståle Lie

Sandvikbekken gård, Marit Lie

Gårdens adresse: Øverbygdvegen 161, 2093 Feiring

inn på tunet tilbud

Tilbudet drives av Marit og Ståle Lie. Begge har lang erfaring fra arbeid med ungdom og voksne som trenger det lille ekstra – de har spesielt lang erfaring innen feltet rus/psykiatri. Marit arbeider i dag i kommunalt barnevern, mens Ståle jobber innen privat helsevern. De er begge opptatt av finne oppgaver som gir deltakerne mestringsfølelse, og tilpasser dagene etter deltakerne. Det å tilrettelegge for en meningsfull dag for den enkelte, hvor man får sosial trening, blir sett, føler seg akseptert og respektert, er viktig.

Eksempel på en dag på gården:

– Hente deltakere

– Morgenkaffe/frukt med prat om hvordan det går, samt planlegge dagen.

– Gårdsaktivitet

– Tilberede og spise felles lunsj.

– Tur i nærområdet, bake, utelek, fiske, vedproduksjon, o.l.

– Avslutte/oppsummere dagen. Frukt/kaffe. Snakke om forventninger til neste gang.

– Hjemtransport

Last ned / se brosjyre om gården HER

om gÅrden

På gården bor Marit – som er utdannet sosionom med grunnfag i pedagogikk, Ståle som er utdannet sykepleier og deres tre barn.

 

Sandvikbekken gård ligger vakkert til ved Skreikampen, som er et flott turmål med utsikt utover Hedmark, Oppland og Akershus. Gårdens hovedvirke er innen sauedrift. Det er både høner og griser til gards. 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt