Velkommen til

Øgstad gård

Verdal - Trøndelag

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

900 41 419 - Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

Øgstad gård

Tore Øgstad / Marte Carina Aakerhus- 406 32 700 / 918 05 099

Gårdens adresse: Leirådalsvegen 147 7650 Verdal

OM gÅrden:

Øgstad gård ligger ca. 6 km fra Verdalsøra, og ca 1,5 km fra Stiklestad kulturhus. Gården har både innmark og utmark.

Vi driver med sau. 190 vinterforet, samt grovforproduksjon. Vi har også to gjeterhunder.

 

Tore Øgstad og Carina Aakerhus med barna Marcus, Mathea og Madine.

Tore jobber som gårdbruker på heltid. Carina er utdannet sykepleier og har en liten stilling i kommunen.

inn på tunet tilbud

 • Fjøsstell og aktiviteter knyttet til dyrene. 
 • Traktorkjøring.
 • Vedproduksjon. 
 • Turer i skog ogmark. 
 • Bålkos. 
 • Forefallende arbeid på gården. 
 • Stell og bruk av gjeterhunder. 
 • Bakerom og styrkerom.

Brosjyre Gårdstreff for glede og mangfold

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt