Velkommen til

Nyheim gård

Meløy - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Nyheim gård

953 09 073 - Bjørn og Kari Bruvold

Gårdens adresse: Foreveien 50, 8146 Reipå

Feskarbonden

inn på tunet-tilbud

Aktivitetstilbudene på gården er mange, og følger naturlig årstiden. Brukerne får nær kontakt med dyr og natur. Det øves på å mestre nye og uvante oppgaver, samt at de er fysisk aktive i trygge omgivelser. Brukerne vil oppleve trygghet, fellesskap, mestring og får gode opplevelser å ta med seg videre i hverdagen.

Den daglige gårdsdrifta gir mange muligheter for aktivitet og arbeidstrening, som kan tilpasses den enkelte eller grupper. Brukerne kan delta i alt fra planlegging av driften, økonomi, såing, dyrestell, traktorkjøring, høsting, vedproduksjon/tømmerhogst, videreforedling og salg i butikken. På gården er det 3 traktorer, en Valtra, en John Deere og en Ford Dexta 1964 modell som til tider trenger vedlikehold. Målet er at alle som kommer til gården, skal trives og få en fin og god opplevelse av å mestre og lykkes, samt inspirasjon til å gå videre i livet.

Skulle det være noen flere ønsker, strekker vi oss langt for å oppfylle disse.

Kari og Bjørn er begge utdannet agronom og har drevet gården i mer enn 30 år. I løpet av denne tiden har de tilbydd gården som arena for avlastning, alternativt skoletilbud, dagaktiviteter, sommerskole, språk- og arbeidspraksis mm.

I nærmere 20 år har de vært familiehjem og begge har gjennomført flere kurs knyttet til det å forstå og håndtere barn og ungdommer.
Med sin erfaring og de mulighetene som ligger i gårdsarbeidet ønsker de å bidra til å utvikle og følge mennesker i modning og forberedelser til voksen- og arbeidslivet.
De har sterkt fokus på medmenneskelighet og menneskeverd uansett ståsted i livet. 

Å se at mennesker utvikler seg under trygge rammer, og gradvis tar ansvar for seg selv og de rundt seg, gir oss en sterk motivasjon og energi til å stå på”. Kari og Bjørn er gode til å se mennesket, og hjelpe både i glede og i vanskelige stunder. De anser egen erfaring og tålmodighet som en nøkkel for å lykkes,”pushe litt og lytte for så å justere og planlegge sammen med brukerne”.

OM gÅrden

Nyheim gård ligger nydelig til ved kysten på Reipå i Meløy kommune (8 km fra Ørnes og 10 mil sør for Bodø).

På gården bor det for tiden 13 hester, 15 høner, 3 kaniner, en katt og en hund.
Det dyrkes gras, potet og gulrot og gården har 1000 da skog og utmark til vedproduksjon, jakt og friluftsliv.

Som en del av gårdsdriften er Feskarbondens Gårdsutsalg. Her selges egenproduserte produkter som syltetøy, potetkaker, røkt laks, tørrfisk, honning, samt sopp og bær som er plukket i nærheten av gården.

BROSJYRE: sommertilbud for barn og unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt