Velkommen til

Søndre Aulie Gård

Nes - Akershus

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Rakeievegen 409, 2150 Årnes

Søndre Aulie gård

909 56 354 - Søndre Aulie gård v Anne-Line Kvernsveen

inn på-tunet tilbud

Anne-Line har jobbet siden 2006 som hjelpepleier innen rus og psykiatri, eldreomsorg, miljøarbeid og hjemmetjeneste for å nevne noe. Hun har lang og bred erfaring innen hestehold og dyrevelferd.
Christian er utdannet agronom og fengselsbetjent. Han har bred kunnskap om landbruk, gården og arbeid med mennesker.
Barna Alvilde og Mathilda er også aktive i de daglige rutinene på gården, som å stelle og fôre dyrene.

Tilbudet skal gi mestring, læring og trivsel for de som bruker tilbudet. Skal kunne hjelpe mennesker med gradvis tilbakevending til arbeidslivet etter sykdom, både fysisk og psykisk. Målgruppene er eksempelvis personer med lettere psykiske lidelser, ensomhet, barn/ungdom som sliter med skole og sosialt liv, og rekreasjon for utbrente voksne.

Gården består av hovedhuset hvor vi har oppholdsrom for matlaging og samtaler, Bryggerhus med oppholdsrom som er innredet med langbord og krakker, samt har en inntakt bryggerpanne. Egen grillplass på eiendommen for hygge rundt bålpannen mens vi ser på hestene.
Hestene Saga og Etna er alltid klare for litt kos og stell, og kanskje en ridetur. Kattene Balder og Lothepus rusler lekne rundt på tunet og kommer gjerne å legger seg i fanget ditt. Collien Aragon blir gjerne med å leker, eller gå turer i skogen, men er også veldig glad i en god samtale og kos.

Aktiviteter på gården:
–        Stell og ridning av islandshest
–        Vedpakking
–        Gå tur i skogen
–        Fiske fra land ved Sagstuesjøen
–        Male på lerrett ved Aulie Mølle
–        Felles måltider
–        Enkelt gårdarbeid og vedlikehold av gjerde.

Om gÅrden:

Gården Søndre Aulie ligger idyllisk til øst i Nes. Ca 1t fra Oslo. Dagens hovedbygning er fra 1840, og det samme er Bryggerhuset. Her er det stille og fredelig. I tilknyttning til gården er det en mølle. Denne er ett privat museum, og ligger ved Sagstuåa.
Det er 290 daa dyrket mark og 1300 daa skog til eiendommen. Gården og bygningene har en lang og spennende historie.
Kort vei til fiskeplasser og turstier.

Ferie, fritid, uettermidagger og helger for barn og unge 2024

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt