Hvordan bli Inn på tunet-tilbyder? Velkommen til nytt kurs mars 2024

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arrangerer vi et Inn på tunet kurs for dere som vil bli Inn på tunet (IPT) tilbydere. Vi ønsker å bidra til at ditt tilbud blir IPT godkjent ved å lære deg veien dit. Vi har lagt opp til et kurs som skal gi deg faglig påfyll og noen «verktøy i kassa», men også nettverk med andre Inn på tunet tilbydere.

Kurset avholdes over 2 dager på Scandic Hell, Stjørdal i Trøndelag torsdag 7. og fredag 8. mars. Det blir felles middag på Scandic Hell første kurskveld.

 

Før kursstart anbefaler vi at du gjennomfører Bondelagets Inn på tunet-skole, den er nettbasert og gratis. Beregnet tidsbruk er omtrent 4 timer.
 

Nedenfor finner du en utfyllende plan for de to kursdagene.

Ta kontakt hvis dere lurer på noe.

Siv Bjørkedal; 951 41 012, siv.bjorkedal@innpatunet.no

Linn Thorud; 977 45 586, linn.thorud@nlr.no

KURSPLAN:

Forberedelser til kurs på Hell 7. og 8. mars 2024
  1. Les gjennom veien til godkjenning – «KSL godkjenningen»
  2. Gjennomføre Inn på tunet-skolen med fire moduler (beregnet tidsbruk 4 timer). Inn på tunet- skolen (IPT-skolen) er et kompetanseprogram som er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, Innlandet fylkeskommune, Norsk Landbruksrådgiving og Høgskolen i Innlandet. Nettressursene skal bidra til å gi en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å etablere en slik virksomhet.

program:


Første kursdag torsdag 7. mars kl. 09.00 – 17.30

09.00 – 09.30    Registrering, kaffe. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

09.30 – 10.00    Presentasjon og velkommen.

Deltakernes forventninger til kurset. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

10.00 – 10.45  «Inn på tunet – en verden av muligheter»  Inn på tunet-konseptene og krav til tilbyder. Marked – og kjøpsadferd hos våre kunder. Hege Lindstrøm

10.45 –11.00   Pause                                                              

11.00 – 12.00 «Veien til godkjenning» Fra start til mål – registrering, egenrevisjon, prosess og godkjenning som Inn på tunet-gård. Bjørn Hvaleby – Fagsjef KSL, Stiftelsen Norsk Mat

12.00 – 13.00    ”Godkjent Inn på tunet – HMS og kvalitet” HMS-arbeid, generelt, krav til systematikk, mål og innhold. Noe gruppearbeid. Linn Thorud                                                               

13.00 – 14.00   Lunsj

14.00 – 14.45   Godkjent Inn på tunet – HMS og kvalitet” fortsetter.

14.45 – 16.15   ”Salg av tjenestene” Kontrakter og prissetting. Forsikringer. Forretningsmodell og organisering av tilbudet. Oppgave – prissetting. Hege Lindstrøm

16.15 – 16.30    Pause                                                               

16.30 – 17.30  ”Meg som tilbyder” Etiske vurderinger og profesjonalitet. Diskusjonsoppgaver- etiske problemstillinger. Linn Thorud

 

Middag på Scandic Hell kl. 19.00


Andre kursdag fredag 8. mars kl. 09.00 – 15.00

09.00 – 10.30 «Sikkerhet og beredskap i IPT» Kartlegging – risikovurdering – tiltak –beredskap. Linn Thorud

10.30 – 10.45  Pause

10.45 – 11.30 Kartlegging og risikovurderinger i eget tilbud – gruppearbeid. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 14.00 ”Godkjent Inn på tunet”  Presentasjoner i plenum, basert på dagens gruppearbeid.  Mål, risikovurderinger, tiltak. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

14.00 – 14.15  Pause

14.15- 15.00   «Veien videre, de gode hjelperne og meg som tilbyder» Oppsummering, diskusjon og evaluering. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

KURSHOLDERE:

Linn thorud

Fagleder og HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Innlandet

Har 23 års erfaring som HMS rådgiver innen landbruk i Trøndelag, Gudbrandsdalen og de siste årene på Hedmarken. Hun har hele den tiden holdt ulike kurs og foredrag om HMS i landbruket både i tradisjonelt landbruk, men også for de som bruker gården til Inn på tunet virksomhet. Linn er utdannet innen husdyrfag og har selv hatt sauehold på sitt småbruk i Elverum. I dag er det noen høner, et par katter og fuglehund på bruket. Hun er opptatt av hvor viktig Inn på tunet er for de som benytter tilbudet og at de kommer til en gård der sikkerheten og kvaliteten er høyt prioritert.

Siv Netting Bjørkedal

Rådgiver i Inn på tunet Norge SA

Har flere års erfaring med jobber innenfor HMS, rådgiving og tilsyn. Siv har bakgrunn som sykepleier med en master i folkehelse. Siv har god kjennskap til IPT da hun har bakgrunn fra gård og jobbet som tilbyder med eget Inn på tunet-tilbud knyttet opp mot rus og psykisk helse. Siv er opptatt av at Inn på tunet tilbud skal være meningsfullt for brukeren og sette mestring, livsglede og gode opplevelser i sentrum.

 

Hege Lindstrøm

Daglig leder Inn på tunet Norge SA

Har praktisk erfaring i å bygge opp et tilbud med bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom arbeid med Inn på tunet på egen gård og som rådgiver til andre gårder. Har i mange år arbeidet med markedsføring, avtaleforhandlinger og prissetting av Inn på tunet i samvirkeforetaket. Har vært leder av Norges bondelag sitt Inn på tunet- utvalg.

 

Praktiske opplysninger

NÅR: 7. og 8. mars 2024

HVOR: Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7502 Stjørdal 

PRIS:   

Mulige alternativer og pris (med/uten overnatting):

  • 2 dagers kurs inkl. lunsj begge dager. Pris: kr 4 400,-
  • 2 dagers kurs inkl. lunsj begge dager og middag torsdag kveld (3 retters på Scandic Hell). Pris: kr 4 900,- 
  • 2 dagers kurs inkl. lunsj begge dager, middag torsdag kveld (3 retters på Scandic Hell), overnatting på Scandic Hell torsdag til fredag. Pris: kr 5 900,- 

Faktura sendes ut i forkant.

Påmeldingsfrist 22. februar.          Begrenset antall plasser.

SPØRSMÅL kan rettes til:

Siv Bjørkedal; 951 41 012, siv.bjorkedal@innpatunet.no eller

Linn Thorud: 977 45 586, linn.thorud@nlr.no