Velkommen til

Åsbø Gård

Gjerstad - Agder

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Gårdens adresse: Åsbø 16, 4980 Gjerstad

Gården e-post: hanne_919@msn.com

Hanne og Geir Evensen 984 92 378 / 907 20 025

Åsbø gård

inn på tunet-tilbud

Åsbø gård tilbyr barn et annet skoletilbud, med både pedagogisk og praktisk innhold. Der hvert enkelt barn kan få tilrettelagt tilbud. Gården kan ta imot både enkelt elever, og større grupper. Geir er utdannet lærer, og har erfaring fra barn som trenger det lille ekstra i skolehverdagen. Hanne har jobbet i skolen og med ingeniør utdanning vet hund at naturen henger sammen med fagstoff.
Åsbø gård kan gi samhold for mennesker med psykiske utfordringer og utenforskap. Som trenger et nettverk, og kunne måte andre i et lite, men trygt miljø. Der alle skal bli hørt, sett og respektert. Hanne har hjelpepleier utdanning, og har jobbet i rus og psykiatri, og Geir har hatt engasjement for disse gruppene i sitt private liv.
Åsbø gård ønsker å kunne ta imot barn og familier, som trenger det lille ekstra. Og også barn som trenger en helg, som avveksling i hverdagen. Vi har både plass og hjerterom, og har tidligere hvert fosterforeldre.
Hanne har jobbet med mennesker med demens, og ser viktigheten av å opprettholde grunnkompetanse og la de føle at de har nytte.

om gÅrden:

På gården har vi litt forskjellig aktiviteter. Vi ønsker å ha et mangfold av dyr, som brukes både til nytte og til mat. I dag har vi 50 høner som legger egg, og som rydder og gjødsler små områder til frukt og bær. Deler av året har vi slaktegris, som gir mat på bordet og som rydder åker til grønnsaker, etter sklakten pakker og foredler vi kjøttet for salg og eget bruk. Og det er 10 geiter, som vi har sammen med naboene, de skal rydde kulturlandskapet. Det betyr at disse må vi ha tilsyn med, og passe på å holde de tamme. Til neste høst håper vi at vi også får noen sauer på gården, slik at de kan hjelpe geitene med å rydde, og gi oss ull til drivhus og varmebed,

Vi har også skog, som må ryddes. Skogen gir også ved og materialer til bygg. Og en gård trenger vedlikehold.

VI dyrker poteter, grønnsaker, frukt og bær. Noe av grønnsakene følger vi fra frø til planter på gården.

Det er også et lite snekkerverksted på låven og en liten gårdsbutikk.

Det bor i tillegg 2 hunder på gården, Leonberger Leia og American Akita Hatchi. Dette er store hunder, som trenger trim, omsorg og lydighetstrening. Og ikke minst, de trenger kos!

Og så har vi katten Lucifer. Han gjør en viktig jobb på låven, men når det blir kaldt ute, så kommer han inn og ligger i fanget.

Menneskene som bor på gården, er Geir og Hanne. De flyttet inn julen 2021, og stortrives. Til daglig jobber Geir som lærer i et ressursteam, og Hanne jobber som ingeniør i industrien. I tillegg har vi begge engasjert oss lokalt i mange år, både politisk og ideelle organisasjoner. For oss er mennesker og muligheter viktig, og det å se at bak ethvert menneske er det en styrke og mestring.

Vi gleder oss masse til å kunne bidra til at akkurat du skal lykkes, og føle tilhørighet.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt