Velkommen til

Skreddervika gård

Bindal - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Nordland v Bente Haukaas

472 36 697 - Inn på tunet Nordland v Bente Haukaas

Gårdens adresse: Akvikveien 33, 7982 Bindalseidet

Trine Laumann, trine.laumann@gmail.com

472 44 341 - Trine Laumann

inn på tunet-tilbud

Skreddervika gård gir tilbud som kan passe for flere brukergrupper. Her får man et individuelt og fleksibelt tilbud for den enkelte deltaker i trygge og gode omgivelser slik at de kan oppleve trivsel, glede og mestring i hverdagen. God tid til å utføre aktivitetene, inkluderende fellesskap, enten det gjelder fysisk aktivitet eller ved et måltid rundt bålpannen.
Fysisk aktivitet ute i naturen vil i seg selv være med å øke trivselen hos deltakerne.

Aktivitetene vil følge årstidene og består av;

– så og høste grønnsaker- vedproduksjon (til gårdens bruk)
– fiske fra land
– turer i skog og langs sjøen
– felles måltider
– ulike formingsaktiviteter
– enkelt vedlikehold av gjerde og skogsvei
– plante og stelle i hagen

om gÅrden

Skreddervika gård ligger på Skjelsviksjøen i Bindal kommune. Fredelig og fint og med nydelig utsikt over Bindalsfjorden og fjellene i nord og øst.

Gården eies av Trine Laumann og Erik Kristoffersen, som gjorde ferieparadiset  om til fast bopel i 2023.

Trine er utdannet sykepleier og har mesteparten av tiden jobbet med kreftpasienter. Det er hun som har det daglige ansvaret for Inn på tunet tilbudet.

Erik er ingeniør og jobber innen oljesektoren og pendler til Trondheim når han ikke har hjemmekontor.

Gården er et lite småbruk med litt skog og dyrket mark. Dette er ferd med å bli videreutviklet til bl.a. småskala grønnsaksproduksjon, dyrking av pil og vedlikehold av skogen. Vedhogst liker de begge to. Sjøen, skog og fjell brukes også aktivt til kos og nytte som fisking, bærplukking ol.

I dag bor to katter på gården: Hans og Grete. De er sosiale og liker å “henge med” når de skjer noe. Flere dyr kan være aktuelt etterhvert.

Parets tre voksne barn som har flyttet hjemmefra.

Ferie og fritidstilbud for barn og unge 2024

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norland SA

    Kontakt