Velkommen til

Fem To Familiegård

Farsund - Agder

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Fem to familiegard

992 73 962 - Marthe og Steffen Dyve:

www.femtofamiliegard.no

femtofamilegård

femtofamilegård

Ersåkerveien 1, Spind, 4550 Farsund

inn på tunet tilbud

 FemTo familiegård tilbyr alternativ skolearena for skoleelever som trenger et avbrekk fra den ordinære opplæringen på skolen. Vi ønsker å skape en plass hvor den enkelte eleven opplever mestring, læring og trivsel. Ved å skreddersy et opplegg for hver enkelt elev, håper vi at det kan ha positiv effekt på resten av skolehverdagen.

Vi er også i gang med å tilrettelegge gården for andre tjenester som demensomsorg, språkopplæring og besøksgård. 

· Vi har mange ulike arenaer i vårt Inn På Tunet tilbud:
Dyrehold: Stell, mating og pleie.
· Gårdsarbeid: Hvordan drive en gård og generelt vedlikehold.
· Skogbruk: Vedhogst og skogpleie.
· Friluftsliv: Skogtur, bålkos, båttur og fiske.
· Jordbruk: Fra frø til mat.
· Byggeprosjekter: Vedlikehold og renovering.
· Kunst og håndverk: Sløyd, nyskaping, småprosjekter (f.eks.
fuglekasse og pyntegjenstander).
· Mat: Enkel matlaging inne og ute

om gÅrden

Marthe er oppvokst på gården og utdannet helsesykepleier. Steffen er pastor og bonde. Sammen med deres tre barn har Marthe og Steffen bodd og arbeidet i Indonesia i flere år, men flytter nå til Spind for å overta gårdsdriften og starte inn på tunet tilbud.

Gården ligger idyllisk plassert mellom skog og hav rett ved Spind kirke i Farsund kommune.

Gården har blitt drevet i fem generasjoner med ulike typer dyrehold. Gården inneholder flere gårdsbyggninger med plass til ulike typer dyr og aktiviteter. Det er skogsområder, innmark og utmarksbeite, badeplass og båtplass tilknyttet gården. På gården drives det sauehold og vedhogst, i tillegg til inn på tunet tjenestene.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt