Inn på tunet fagsamling

Arrangør: Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA

Torsdag 13. og fredag 14. oktober

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Velkommen til fagsamling og spennende programposter! Tema: Barn og unge

LAST NED PROGRAM - og les om foredragsholderne

Bindende påmelding – frist 12. september, begrenset antall plasser.

 

Samlingen passer for alle som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet, og ønsker faglig påfyll samt muligheten for erfaringsdeling og mingling med andre tilbydere. Tema for samlingen er på tilbud til barn og unge i bred forstand.  

Program

Torsdag 13. oktober:

Kl 12.30      Lunsj på hotellet

 

Kl 13.30      Velkommen til fagsamling
John- Erik Skjellnes Johansen, styremedlem i Norge Bondelag og dagens møteleder.

 

Kl 13.45      Åpningsinnlegg,
Statssekretær Trine Fagervik i Barne- og familiedepartementet.

 

Kl 14.00      ”Inn på tunet i Nordlandskommunene”
– ett av de nasjonale pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet 2. Hvordan koble Inn på tunet med Fagfornyelsen i grunnskolen og hvilke erfaringer pilotkommunene har gjort seg.

Eirik Arntsen, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Nordland, Oppvekst- og velferdsavdelinga

Inn på tunet som et forebyggende tiltak for barn og unge – Barne- konvensjonen i praksis

Linn Sund, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Nordland, Helse- og vergemålsavdelinga

 

Kl 14.45      Pause

 

Kl 15.00      Inn på tunet i grunnskolen, hvorfor og hvordan?

Laila Bach, avdelingsleder, Kolltveit skule, Øygarden kommune

Glimt fra Inn på tunet gård

 

Kl 15.45     Pause og mingling.

 

Kl 16.15      Forskningsprosjektet «Tilpasset opplæring for elever på ungdomstrinnet». Bakgrunn, målsetting og foreløpige resultater.

Siv Merete K. Arnesen, Forsker og doktorgradsstipendiat ved NORCE.

 

Kl 16.45      Presentasjon av studiet Grønn Helse på Norges Grønne Fagskole, Vea,

Ingunn Sigstad Moen, Faglærer ved Norges Grønne Fagskole

 

Kl 17.00       Inn på tunet- skolen, nytt tilbud til IPT-bønder

Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag

 

Kl 17.30      Avslutning, mingletid, nettverking

Kl 19.00      Felles middag

 
 
 

Program

Fredag 14. oktober:

kl 09.00        Åpning og velkomst
Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA og dagens møteleder.
 
Kl 09.15      Tilbud til ungdom utenfor – «jakten på pengene»

Programleder Eli Strand
En Inn på tunet- suksesshistorie Bonde Olav Brakestad og Kristoffer «Doffen» Teinaas
 
IPT-løft 2 i Møre og Romsdal videregående skole, hva gjør løftet, hvilke erfaringer har man så langt.
 
Brit Kari Eidseflot Hauger, assisterende landbruksdirektør, Statsforvalteren i Møre og Romsdal

 

Kl 10.20      Pause
 
Kl 10.40      Ungdom i Viken
Solveig Helene Olsen, Fylkesdirektør for rådsområdet utdanning og kompetanse i Viken.
 
Presentasjon av Oppfølgings- tjenesten i Viken, slik jobber vi.
 
Kl 12.00      Sjølomsorg og grensesetting, egenomsorg for deg som gir omsorg til andre
Ellen Hoel, Landbrukspsykologen
 
Kl 13.00      Lunsj Vel hjem