Bufdir-midler til ferie og fritidsaktiviteter

I år har flere av våre flotte Inn på tunet- gårder fått midler gjennom Bufdir og kommunene til å gjennomføre ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn.

🌻🌻

Hos oss kan alle mestre!

Bufdir midler til ferie- og fritidsaktiviteter

IPT-gårdene tilbyr unike opplevelser

Våre gårder skal i de neste 2-3 årene tilby rike og varierte ferie- og fritidsaktiviteter, åpne møteplasser og sommerjobbtilbud til målgruppen. Den unike opplevelsen hvert enkelt barn og ungdom får på våre gårder, i kontakt med dyr og trygge voksne, skaper gode minner og mestringsopplevelser. Latter, glede og gode stunder sammen med andre bidrar til felleskap, samhold og nye vennskap.
Tilskuddsordningen fra Bufdir (Barne, ungdom og familiedirektoratet) skal bidra til at alle barn og unge skal ha mulighet til å oppleve mestring og delta i samfunnet. Det skal blant annet legges til rette for deltagelse i ferie og fritidsaktiviteter og utvikle åpne møteplasser. Tilbudet er gratis og er åpent for barn og unge, helt opp til 24 år. Mange av tilbudene vil være aktuelt for mange, og vi gjør en innsats for å nå dem som trenger det mest.

Våre gårder har mye kompetanse, erfaring og ikke minst hjerterom, og er klare til å legge til rette for gode opplevelser og godt samhold. Vi er stole over å ha fått midler til 23 gårder i samvirket vårt! 

Gårdene er listet nedenfor og du kan lese mer om aktivitetetene til den enkelte går der info-folder ligger ferdig. Eller gå til gårdens presentasjonsside hos oss. Finn den enkelt her:

Oslo og Viken:

Kollerud gård – Aurskog Høland kommune – jobboppdrag 16-19 år –  jobboppdrag 14-17 år
The Funny Farm – Indre Østfold kommune –  SE INFO-FOLDER
Dillevik gård – Indre Østfold kommune –  SE INFO-FOLDER
Kastet gård – Indre Østfold kommune – ettermiddagstilbud gårdshelger sommer/høst gårdshelger høst  

Kamperhaug gård – Halden kommune – Høstaktiviteter
Brandstorp gård – Sarpsborg kommune  – åpen møteplasshøstferie, gårdshelger og romjul
Nordre Solberg gård – Frogn kommune – SE INFO-FOLDER
Søndre Digerud gård – Frogn kommune – SE INFO-FOLDER
BesteFarHuset – Lillestrøm kommune – SE INFO FOLDER
Bøhler Sylta gård – Lillestrøm kommune – ettermiddagstilbud

Agder og Rogaland:

Lyding gård – Kvinesdal kommune – SE INFOFOLDER
Fosseland gjestegård – Kvinesdal kommune – SE INFOFOLDER

Vestfold og Telemark:

Grøstad gård – Tønsberg kommune – sommeraktiviteter – høstaktiviterer

Innlandet:

Ambsødegarden – Ringsaker kommune – sommertilbud ettermiddagstilbud med leksehjelp
Rud gård – Ringsaker kommune – sommertilbud Ringsakersommertilbud Lillehammer – høst-tilbud Ringsaker
Den blå enhjørningen – Gjøvik kommune – sommeraktiviteter – ettermiddagstilbud høstferietibud

Vestland:

Hestegarden – Sunnfjord kommune – åpen møteplass

Trøndelag, Møre og Romsdal:

Svedjan – Meråker kommune – åpen møteplass
Foss Aune – Trondheim kommune – Gårdsferie for hesteinteresserte
Lykkens prøve – Levanger kommune – åpen møteplass
Austerli gård – Ørland kommune – sommeraktiviteterhøsferie på gård
Rønningan Saufarm – Levanger kommune – åpen møteplass
Akslen gård – Ålesund kommune –sommerferietilbudferietilbud august
Stall Stølan – Tingvoll – kommune – åpen møteplass