Velkommen til

Brømnes gård

Arendal - Agder

Tilbud:

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

934 10 439 - Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

Brømnes gård

979 77 236 - Ragnhild Eppeland Brømnes

Gårdens adresse: Brømnesveien 41, 4849 Arendal

www.bromnesgard.no

inn på tunet-tilbud

Gjennom å ta i bruk produksjonsprosessene på gården ønsker Ragnhild og Åge Brømnes at brukerne skal få se sammenhengen fra jord til bord. Ved hjelp av teori og brukermedvirkning vil de gi brukerne mestring og følelsen av å gjøre noe meningsfullt.

De har mange ulike arenaer Inn På Tunet brukerne kan ta del i:

 • De ulike gårdsbygningene; Stelle dyra, plukke egg
 • Skogen; Hugge trær, gå tur, brenne bål, høste.
 • Kjøkkenhage; Så, plante, stelle og høste.
 • Gapahuk i nærheten av vedplass; Brenne bål, sosialt samlingspunkt, sekke ved.
 • Verksted; mekke på maskiner og snekre ulike prosjekt.
 • Innmark; stelle jorder, jordkanter, sette opp og ta ned gjerde.
 • Varmestue

Ragnhild kommer fra en skog og saue-gård i Åmli. Hun er utdannet lærer og har jobbet på en barneskole i kommunen siden 2012. Hun er aktiv med i gårdsdriften og bruker gårdens muligheter og ressurser ut mot brukere.

Åge Andre er oppvokst på Brømnes. Her har han jobbet siden han var liten. Han er utdannet agronom og har jobbet på Landvik forsøksstasjon i flere år. Senere i et prosjekt kommunen kalte «Velkommen til fellesskapet», for så å jobbe med mindreårige foreldreløse flyktninger. Ellers har han hatt flere lærlinger på spesielle behov innom på gården.

OM gÅrden

Brømnes gård ligger landlig og idyllisk til ved Molandsvann i Austre Moland, øst i Arendal kommune.

Gården har vært i familien i mange generasjoner; vikinggraver viser at her har det bodd folk lenge.

Ragnhild og Åge Andre bor på gården med deres to sønner.

Brømnes gård har 120 da dyrket mark og 220 da utmark. I tillegg leies det en god del teiger rundt Molandsvann. På gården finnes ammekyr, verpehøns og sau, i tillegg til katt og hund.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt