Velkommen til

Rana kommune - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Håjen gård

952 86 262 - Maja Lovise Sætermo

Gårdens adresse: Ørtfjellveien 81, 8630 Storforshei

Håjen-gård-Inn-På-Tunet

inn på tunet-tilbud

Årshjulet bestemmer aktivitetene. På våren sås frø og det settes potet og grønnsaker, gjerder settes opp og sauer slippes ut på beite. Vedarbeid er en fin aktivitet for alle aldersgrupper. Saging, klyving og stabling. Sauene klippes og ulla sorteres. Åkrene slås, rakes, høyet hesjes og blir tatt inn. Ugress og kjerr skal ryddes. Neveren flekkes av bjørka, stables og snus. Senere kan denne brukes til ulike hobbyaktiviteter. Tur i skog og mark, fisking og sanking er selvsagte aktiviteter på sommeren, og siden Maja er museumsdame kan de gå på skattejakt etter kulturminner i området, noe det er mye av.

I drivhuset skal tomater og agurk stelles med. Sanking av blåbær, tyttebær og sopp, sylting og safting. Poteter, dyrket bær og grønnsaker høstes og bringes inn for lagring, noe klargjøres og pakkes for salg. Det som fiskes og sankes skal konserveres, videreforedles, tilberedes og smakes på. Chaga er også noe som man kan lete etter i skogen, den må tørkes og pakkes for salg.
På saga/i snekkerverkstedet kan man ha aktiviteter med gamle håndholdte høvler og snekre fuglekasser. Vinter er tiden for vedhogst og en tid for å finne på ting innendørs, med ulike hobbyaktiviteter knyttet til årstiden og høytider, baking og annen matlaging med fokus på tradisjonsmat og tradisjonskost; Flatbrød og ringakake er noe av det som bakes mye av. Utendørs ligger alt til rette for skilek, aking, fyring av bål og isfiske på Ørtvannet.

Innendørs vil den gode samtalen, samværet rundt matlaging og måltid stå sentralt. Videreforedling av ull er også noe som kan gjøres året rundt, i tillegg til annet håndarbeid som strikking, hekling og sying.

OM gÅrden

Håjen gård er et småbruk, som ligger helt innerst i Ørtfjellveien (ca 3 mil nord for Mo i Rana), med Ørtvatnet rett nedenfor. 

Her bor Maja og Petter sammen med barna, og har etter at de tok over gården i 2009, litt etter litt tatt opp driften igjen, med bærproduksjon, slått, rydding og beite. På tunet står det fjøs, sag, bur og bolighus.

Gården er liten og drives etter tradisjonelle prinsipper, som kan gi meningsfulle oppgaver og fine opplevelser i trygge rammer for ulike brukere. Her er det sakte jordbruk som gjelder, uten kunstgjødsel og store maskiner. I fjøset bor det sauer, og familien har kaniner og katt.

Maja er gårdens Inn på tunet ansvarlig. Hun har Mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU og har arbeidet mange år hos Helgeland Museum, spesielt med bygningsvern og formidling av gamle jordbruks- og håndverkstradisjoner rettet mot barn og unge.

På Håjen gård tilbys læring og mestring i trygge omgivelser med fokus på samarbeid, nærhet til natur, dyr og trygge voksne. Aktivitetene skreddersys ut ifra forutsetninger og ønsker til den eller de som kommer til gården.
Det siste året har Maja etablert Inn på tunet-tilbud, med gården som sosial møteplass, åpent for folk i alle aldre.

Gårdstreff brosjyre: GÅRDEN FOR GLEDE OG SAMHOLD - støttet av helsedirektoratet

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt