Velkommen til

Hallarvik Gård

Narvik - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Hallarvik gård

918 25 878/ 976 04 775 - Marita og Trond Liljebakk

Gårdens adresse: Skjomenveien - Kongsbakk 7, 8523 Ankenesstrand

www.hallarvikgaard.no

inn på tunet-tilbud

Vi har etablert flere ulike IPT-tilbud på gården, og har siden oppstarten hatt tilbud til enkeltelever fra ulike skoler i kommunen, og større og mindre grupper. Vi vet at for noen barn og unge blir den vanlige skolen for teoritung og vanskelig. Det er mange grunner til at de ikke klarer en hel skoleuke. Noen ganger kan en alternativ skoledag være med på å gjøre at eleven kan fungere i klassen sin resten av uka. Vi tar imot barnehager og skoleklasser på dagsbesøk. I ferien arrangerer vi sommerskole på gården. Det er et veldig populært tilbud! Vi har mulighet til å være en sosial samlingsplass med enkle aktiviteter for grupper som ønsker det. På Hallarvik gård tilbyr vi også arbeidstrening for de som av ulike grunner sliter med å mestre kravene i arbeidslivet. Gården kan også tilby avlastningshelger og ettermiddager. Det siste året hatt ukentlige sosiale treff for mennesker i alle aldre, for å forebygge ensomhet, som deltager i et nasjonalt prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet. Vi ønsker å kunne tilby dagaktiviteter for hjemmeboende med fysisk eller kognitiv svikt. 

om gÅrden

Hallarvik gård ligger nydelig til ved foten av Kongsbakktinden og med fjæra og fjorden som nærmeste nabo, 22 km fra Narvik sentrum. Gården drives som et tradisjonelt familiebruk. Her på Hallarvik vil vi legge til rette for læring, opplevelser og erfaringer som vil med på å gi grunnlag for å mestre hverdagen, arbeidsliv og fritid.

På Hallarvik gård bor vi, Trond og Marita Liljebakk, sammen med våre 6 barn i alderen 9-21 år. I dag består gårdsdriften av oppdrett av kjøttfe og ammekyr. Vi har 5 sauer, hester, kaniner høner, hund og katt. Marita er utdannet lærer og har inntil nylig jobbet som newtonlærer i tillegg til gårdsarbeidet, men har nå valgt å satse på å skape sin egen arbeidsplass med ulike Inn på tunet-tilbud på gården. 

I løpet av de 20 årene vi har bodd her på gården har vi hatt mange flotte, lærerike og gode opplevelser. Vi ønsker at flere skal få del i de gode stundene, oppleve mestring og samhørighet med både mennesker og dyr. De praktiske arbeidsoppgavene, nærheten til dyr og natur og menneskene på gården, gir mange muligheter til å skape gode læringsarenaer som gir mestring, utvikling og glede. De enkle hverdagshendelsene knytter menneskene sammen her på gården. De gir oss mange muligheter til å bygge gode relasjoner og skape en felles sosial arena gjennom meningsfylte aktiviteter og oppgaver.

Marita er utdannet pedagog fra universitetet i Tromsø. Hun har lang erfaring med egne barn på gården og hun har jobbet på Newtonrommet i Narvik 2012-2021. Hun har også jobbet litt på Skjomen skole og på Narvik videregående skole. De siste årene har Marita etablert tilbud om tilrettelagt skole på gården, til enkeltelever og grupper.

gården for glede og omsorg

Gårdstreff for voksne
Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt