Velkommen til

Haslerud

Aurskog-Høland - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Haslerudveien 69, 1930 Aurskog, Norge

Haslerud

938 21 277- Karina Hoff

haslerudbruk

haslerud_bruk

www.haslerudbruk.no

inn på-tunet tilbud

 Haslerud sitt Inn på tunet tilbud skal gi mestring, læring og utvikling for brukerne som til enhver tid benytter seg av tilbudet. Vi på Haslerud skal legge til rette for at alle føler seg trygg og trives på gården. Dette skal oppnås ved å jobbe aktivt med sosial kompetanse der samarbeid står i fokus.
Avlastning, en alternativ opplæringsarena og arbeidstrening er aktuelt hos oss. Vi skal også ha et fokus på å bidra til læring rundt matproduksjon og dyrevelferd, og har blant annet sau, høns og bærproduksjon som vil inngå i aktivitetene. Andre relevante aktiviteter vil være småprosjekter i verkstedet og benytte skogen i nærområdet.

Eksempel på aktiviteter:

Stell og fôring av dyrene på småbruket
Matlaging
Hobbyarbeid ute eller inne i verkstedet
Birøktarbeid
Stell i bærfeltet
Grønnsaksproduksjon og hagearbeid
Turer i skog og mark
«Gårdsarbeid» som reparering av gjerde og stable ved.

om gÅrden

Haslerud er et småbruk på Lierfoss, i Aurskog-Høland kommune. Der er det grasproduksjon, 2 daa med bær og ulike dyr!

På Haslerud bor Karina og Kent med datteren og et knippe dyr! De har en liten besetning av gammelnorsk spælsau, samt bier, høns, kaniner, ender og katter.
Karina er hovedansvarlig for Inn på tunet tilbudet. Hun har jobbet i den videregående skole siden 2009 og har kompetanse innen pedagogikk, naturforvaltning, økologisk landbruk og dyreassisterte intervensjoner.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt