Velkommen til

Holme Gård

Levanger - Trøndelag

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

900 41 419 - Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

Holme gård

905 31 102 / 997 74 319 - Morten og Trine Munkeby

Gårdens adresse: Fossenvegen 72 7608 Levanger

inn på tunet-tilbud

Vi kan ta imot enkeltpersoner eller små grupper på arbeidstrening, eller elever som har behov for en annen arena hvor vi har fokus på praktiske aktiviteter og mestring. 

Vi tar også imot grupper på gårdsbesøk og avlastning i helger og ferier.

OM gÅrden

Holme gård ligger i Munkeby, ca 6 km fra Levanger sentrum.

Sau er hovedproduksjonen på gården. Det produseres også gress til dyra. I tillegg til de 180 vinterfora sauene, har vi noen høner, katter og mange gjeterhunder.

Morten er oppvokst på gård, og tok over gården Holme i 1999. Morten har utdannelse innen hagebruk fra Ås og har senere tatt praktisk-pedagogisk utdannelse og jobbet mange år på videregående skole. Nå jobber han som rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, og har hovedansvaret for gårdsdrifta. 

Trine har bodd på Holme siden 2008. Hun jobber til daglig som lærer på ungdomsskole, og deltar også i de fleste arbeidsoppgavene på gården. Hovedansvarlig i lamminga!

Av guttene Oskar, Per Morten, Håkon, Sivert og Trygve er det bare de to sistnevnte som bor hjemme nå, men de store guttene er flinke til å hjelpe til med ulike arbeidsoppgaver hjemme når de har anledning.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt