Velkommen til

Holmen gård

Vefsn - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Holmen gård

992 90 091 - Anne og Magne Krutnes

Gårdens adresse: Eiterådalsvegen 1363, 8658 Mosjøen

www.holmen-gard.no

inn på tunet-tilbud

Holmen gård ønsker å skape et Inn på tunet tilbud som kan treffe flere brukergrupper. Vi vil aktivt søke å utvikle våre tilbud, slik at flere kan få muligheten til å få dekket behov gjennom aktiviteter som ikke finnes i vårt lokalsamfunn i dag.

Skoler/sfo/barnehager: Gården som pedagogisk resurs. Tilby alternativ opplæring og opplevelser for elever og barn som har behov for dette.

Arbeidstrening og språkopplæring: tilby oppgaver og aktiviteter som kan benyttes under arbeidstrening og språkopplæring gjennom å ta del i det daglige arbeidet på gården.

Yrkesopplæring: Mulighet for å kunne ta imot elever som har behov for praksis under utdannelse.

Dagaktivitetstilbud vil kunne tilbys til fysisk og psykisk funksjonshemmede samt innen eldreomsorg og psykiatri. Her vil vi kunne lage opplegg som kan tilpasses den enkeltes behov.

OM gården

Holmen gård er et gårdsbruk som ligger idyllisk til helt innerst i Eiterådalen i Vefsn kommune, med Lomsdal-Visten nasjonalpark som nabo, og elva Eiteråga som strekker seg gjennom hele dalføret. 

Holmen gård er et fint utgangspunkt for dem som ønsker å benytte seg av vakker natur og majestetiske fjell. Holmen gård ligger 30 kilometer fra Mosjøen sentrum og 40 kilometer fra Trofors.

På Holmen gård har det vært drevet landbruksvirksomhet helt tilbake til 1639, og drives i dag etter tradisjonell gårdsdrift.

På gården bor vi, Anne og Magne Krutnes, sammen med barna våre. Gården drives  i dag etter tradisjonell gårdsdrift med villsau, spælsau, gras og skog, samt Inn på tunet-tilbud, leirskole, turisme og servering som tilleggsnæring.

I løpet av årene vi har bodd her på gården har vi hatt mange flotte, lærerike og gode opplevelser. Vi ønsker at flere skal få del i de gode stundene, oppleve mestring og samhørighet med både mennesker og dyr. De praktiske arbeidsoppgavene, nærheten til dyr og natur og menneskene på gården, gir mange muligheter til å skape gode læringsarenaer som gir mestring, utvikling og glede. De enkle hverdagshendelsene knytter menneskene sammen her på gården. De gir oss mange muligheter til å bygge gode relasjoner og skape en felles sosial arena gjennom meningsfylte aktiviteter og oppgaver.

På Holmen gård har det vært drevet landbruksvirksomhet helt tilbake til 1639, og drives i dag etter tradisjonell gårdsdrift.

På gården bor vi, Anne og Magne Krutnes, sammen med barna våre. Gården drives  i dag etter tradisjonell gårdsdrift med villsau, spælsau, gras og skog, samt Inn på tunet-tilbud, leirskole, turisme og servering som tilleggsnæring.

I løpet av årene vi har bodd her på gården har vi hatt mange flotte, lærerike og gode opplevelser. Vi ønsker at flere skal få del i de gode stundene, oppleve mestring og samhørighet med både mennesker og dyr. De praktiske arbeidsoppgavene, nærheten til dyr og natur og menneskene på gården, gir mange muligheter til å skape gode læringsarenaer som gir mestring, utvikling og glede. De enkle hverdagshendelsene knytter menneskene sammen her på gården. De gir oss mange muligheter til å bygge gode relasjoner og skape en felles sosial arena gjennom meningsfylte aktiviteter og oppgaver.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt