Velkommen til

Holt Gård

Tønsberg - Vestfold og Telemark

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

934 10 439 - Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

Holt gård

928 12 894 - Rakel Margrete Skjerve/ Roar Lefsaker

Gårdens adresse: Grøumveien 229 3176 Undrumsdal

inn på tunet tilbud

Holt Gård sin visjon er at gården og bryggerhuset skal være en møteplass for dyrking, foredling, varme og vekst.

Midt på gårdstunet ligger bryggerhuset. Bygningen rommer blandt annet festsal og kjøkken, samt en søndagsåpen kafé og arbeidslokaler for gårdsdriften.

Landbruket skal ta vare på livsgrunnlaget i naturen, og drives på en måte som gir merverdi i form av råvareproduksjon, foredling, opplevelser, kursvirksomhet og læring . Gården skal være sjølforsynt med gras. Beiter ryddes og stelles for pleie og bruke utmarka og redusere beiting på innmark. Beitestell skal også bidra til helhetsopplevelsen for besøkende.

om gÅrden

Roar Lefsaker er bonden på gården. Han har vokst opp her, og overtok drifta i 1990. Han er utdannet innen landbruk og pedagogikk, og har en bachelor i fortelling og kommunikasjon.

Rakel Skjerve er bondekona, fra strilalandet nord for Bergen. Hun er landskapsarkitekt, med utdanning også fra forming, håndtverk og landbruk.

Landbruket er basert på en økologisk drift som bygger på og bygger opp gode livsprosesser i jorda og naturen. 

Husdyrene våre er kuer, sauer, hest, gris, høns, katt, kaniner og noen ender og påfugl.

Gården har et variert husdyrhold for å nytte og resirkulere lokale ressurser. Høy dyrevelferd ligger til grunn. Vi har husdyr for å produsere mat og kunne foredle kortreist mat, og for å skape gode opplevelser og nærkontakt mellom dyr og mennesker. Slik kan både maten og produksjonen av maten ha høy kvalitet på flere måter. Mest mulig av husdyrproduktene vil vi bruke på gården eller omsette lokalt.

De aller viktigste dyrene på gården er likevel meitemarkene, insektene og alle millioner bakterier og sopp som sørger for god kompost og en levende jord!!! Disse skaper magien i god matjord. Vi kan legge tilrette for dem gjennom måten vi driver landbruk på 🙂

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt