Velkommen til

Kåråsen Gård

Nannestad - Viken

Kåråsen Gård ligger i Åsgreina med utsikt over kulturlandskapet mot Gardermoen. Gården har skog, fulldyrket jord og kulturbeiter.

Driftsbygningen har stort verksted, stall med 5 hester, 3 kaniner, rom med 5 geiter, salrom, HC-vennlig bad med dusj, kjøkken og oppholdsrom. Vi har en stor ridebane på 20*60 m, og flott turterreng i nærområdet. Ved terrassen kan vi varme oss foran peisen på kalde dager.

Rett bak gården ligger Romeriksåsen som vi bruker aktivt. I nær tilknytning til gården har vi utarbeidet en naturlekeplass som benyttes aktivt både av store og små.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Kåråsenveien 3, 2030 Nannestad

Gården v Heidi Kåråsen

919 13 586 kontakt gården v Heidi Kåråsen

www.karasengard.no

Vi på gÅrden:

På gården bor Heidi Kåråsen og Finn-Ole Mikalsen. Heidi er ansvarlig for den daglige driften på gården, og Finn-Ole jobber til daglig i bilbransjen.

Heidi har lang erfaring fra administrativt arbeid, og hest har vært en stor del av hverdagen siden ungdomsårene. Hun har de siste årene tatt flere kurs i psykososialt arbeid med hest.
Og har våren 2022 bestått studiet «Dyreassisterte aktiviteter- samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet» ved Fagskolen innlandet. Dette gir oss økt kompetanse i vårt arbeid med hestene og våre deltakere.

Finn-Ole Mikalsen er ansvarlig for vedproduksjonen, og bidrar også i den praktiske delen av gårdsdriften. 

Vi har med oss spesialpedagog Julie Løvaas, spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid Camilla Nordvi og fagarbeider Cecilie Figenschoug.

Trygghet og trivsel er grunnlaget for god læring. Vi liker å ha det sånn! Husk du er god nok som du er. 

inn på tunet tilbud

Alternativ opplæringsarena

Arbeidstrening/dagtilbud psykisk helse

Tilrettelagte ridning

Fritidstilbud med hest for barn og unge

Psykososialt arbeid med hest

Dyreassisterte aktiviteter

Lesetrening med hest og kanin

Ensomhetsprosjekt fase 2

Tilbud:  

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt