Velkommen til

Kåråsen Gård

Nannestad - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Kåråsenveien 3, 2030 Nannestad

Gården v Heidi Kåråsen

919 13 586 kontakt gården v Heidi Kåråsen

www.karasengard.no

inn på-tunet tilbud

Alternativ opplæringsarena

Arbeidstrening/dagtilbud psykisk helse

Tilrettelagte ridning

Fritidstilbud med hest for barn og unge

Psykososialt arbeid med hest

Dyreassisterte aktiviteter

Lesetrening med hest og kanin

Ensomhetsprosjekt fase 2

Trygghet og trivsel er grunnlaget for god læring. Vi liker å ha det sånn! Husk du er god nok som du er. 

Heidi Kåråsen er ansvarlig for den daglige driften på gården. Hun har lang erfaring fra administrativt arbeid, og hest har vært en stor del av hverdagen siden ungdomsårene. Hun har de siste årene tatt flere kurs i psykososialt arbeid med hest.
Heidi har bestått studiet «Dyreassisterte aktiviteter- samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet»  ved Fagskolen innlandet (2022). Dette gir økt kompetanse i deres arbeid med hestene og deres deltakere.

om gÅrden

På gården bor Heidi Kåråsen og Finn-Ole Mikalsen. 

 Finn-Ole jobber til daglig i bilbransjen og er ansvarlig for vedproduksjonen, og bidrar også i den praktiske delen av gårdsdriften.

Kåråsen Gård ligger i Åsgreina med utsikt over kulturlandskapet mot Gardermoen. Gården har skog, fulldyrket jord og kulturbeiter.

Driftsbygningen har stort verksted, stall med 5 hester, 3 kaniner, rom med 5 geiter, salrom, HC-vennlig bad med dusj, kjøkken og oppholdsrom. Vi har en stor ridebane på 20*60 m, og flott turterreng i nærområdet. Ved terrassen kan vi varme oss foran peisen på kalde dager.

Rett bak gården ligger Romeriksåsen som vi bruker aktivt. I nær tilknytning til gården har vi utarbeidet en naturlekeplass som benyttes aktivt både av store og små.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt