Velkommen til

Levende Gård AS

Lillesand - Agder

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Levende gård AS

416 75 634 - Ragnhild Bergstad Qvalben

Gårdens adresse: Ytre Årsnes 25, 4770 Høvåg

inn på tunet-tilbud

Fra august 2018 har vi levert IPT tilbud til personer med demens i Lillesand kommune. Vi har 6 plasser 3 dager pr uke og baserer tilbudet på gårdens årshjul, felleskap i måltider, frisk luft og aktiviteter som er tilpasset den enkelte deltager. Vi legger vekt på mestring, trivsel, humor, opplevelser, godt fellesskap og hukommelsesstimulerende tiltak.

om gÅrden

Gården eies av Ragnhild og Per Qvalben. Per er 3 generasjon på gården. Ragnhild er fysioterapeut av yrke, daglig leder og driver IPT tilbudet. Per er støttespiller og tilrettelegger, men har sin jobb utenfor gården.

Sammen har de 3 voksne døtre som er viktige støttespillere på gården og aktivitetene våre.

Marianne Strandbakken Hafslund er ansatt på gården. Hun er helsefagarbeider og jobber i ITP tilbudet.

Levende Gård ligger på Ytre Årsnes i Høvåg, mellom Lillesand og kristiansand. Vi ligger sjønært og har «Blindleia» som nabo.

Vi er et tradisjonelt sørlandsk småbruk med småskala produksjon av økologiske grønnsaker, oppal av planter og har «klappedyr» «Villsau», 2 hester, høner og 2 katter. Sauene holder kulturlandskapet i hevd.

IPT er hovednæring på gården. I tillegg leier vi ut lokalene til fest, seminarer ol. Vi driver skogsdrift/vedhugst til eget bruk.

Gården har historikk med produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Har og hatt noen år med korn og høyproduksjon.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt