Velkommen til

Levende Gård AS

Lillesand - Agder

Levende Gård ligger på Ytre Årsnes i Høvåg, mellom Lillesand og kristiansand. Vi ligger sjønært og har «Blindleia» som nabo.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Levende gård AS

416 75 634 - Ragnhild Bergstad Qvalben

Gårdens adresse: Ytre Årsnes 25, 4770 Høvåg

om gÅrden:

Vi er et tradisjonelt sørlandsk småbruk med småskala produksjon av økologiske grønnsaker, oppal av planter og har «klappedyr» «Villsau», 2 hester, høner og 2 katter. Sauene holder kulturlandskapet i hevd.

IPT er hovednæring på gården. I tillegg leier vi ut lokalene til fest, seminarer ol. Vi driver skogsdrift/vedhugst til eget bruk.

Gården har historikk med produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Har og hatt noen år med korn og høyproduksjon.

Vi på gÅrden:

Gården eies av Ragnhild og Per Qvalben. Per er 3 generasjon på gården. Ragnhild er fysioterapeut av yrke, daglig leder og driver IPT tilbudet. Per er støttespiller og tilrettelegger, men har sin jobb utenfor gården.

Sammen har vi 3 voksne døtre som er viktige støttespillere på gården og aktivitetene våre.

Vi har ansatt Marianne Strandbakken Hafslund. Hun er helsefagarbeider og jobber i ITP tilbudet.

inn på tunet tilbud

Fra august 2018 har vi levert IPT tilbud til personer med demens i Lillesand kommune. Vi har 6 plasser 3 dager pr uke og baserer tilbudet på gårdens årshjul, felleskap i måltider, frisk luft og aktiviteter som er tilpasset den enkelte deltager. Vi legger vekt på mestring, trivsel, humor, opplevelser, godt fellesskap og hukommelsesstimulerende tiltak.

 

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt