Velkommen til

Løken Søndre gård

Indre Østfold - Viken

Løken Søndre gård ligger flott og landlig, og samtidig sentralt plassert i Spydeberg. Gården eies og drives av Siv og Gunnar Åsvestad. Beliggenheten gjør at gården er lett tilgjengelig med bil, sykkel og buss. Det er kort vei til handelssentrum og offentlige tilbud. På gården har de flere forskjellige dyreslag og mange fine muligheter for aktiviteter knyttet opp til livet på gården.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Løken Allé 76 1820 Spydeberg

Gården

951 41 012 - Siv Bjørkedal-Åsvestad

På Løken gård

Vi på gÅrden:

På gården bor vi, Siv og Gunnar, og våre tre barn. Gunnar er opprinnelig utdannet rørlegger, og i tillegg til å være bonde jobber han i et landbruks- og entreprenørfirma. Siv er utdannet sykepleier og har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Ås. Siv har hovedansvaret for Inn på tunet-tilbudet, men Gunnar er også involvert. Siv har jobbet med mennesker i mange år og har erfaring med ulike brukergrupper. Etter fullført mastergrad har hun jobbet som HMS-rådgiver og med miljørettet helsevern i kommune ved siden av arbeidet på gården. Vi er glade i å omgås andre mennesker og er opptatt av hvordan kontakt med dyr og gårdslivet kan ha en positiv effekt på helse, bidra til mestring og gi gode øyeblikk.

På Løken Søndre driver vi et allsidig gårdsbruk med ammekuer, korn- og gressproduksjon. Vi har et åpent kaldtfjøs og omtrent 50 kalvinger i året. På gården finnes det også to katter, kaniner, høner og en hund. Vi har en stor og flott hage med frukttrær og bærbusker, blomsterbed og en liten grønnsakshage. Vi har også et eget drivhus hvor vi dyrker blant annet tomater og agurk sommerstid.  På tunet har vi en bålpanneplass hvor vi kan samles for hyggelig samvær. Til gården hører det til litt skog hvor vi henter ut trevirke og produserer ved til eget bruk.

inn på tunet tilbud

For oss er det viktig at tilbudet er meningsfullt for brukeren, og at aktivitetene setter mestring, glede og gode opplevelser i sentrum. Tilbudet skal tilrettelegges brukeren og hans/hennes forutsetninger og behov. Vi kan ved behov tilby transport til og fra gården.
 
Følgende aktiviteter kan tilbys:
• Stell, tilsyn og kos med husdyr og kjæledyr
• Hagearbeid (planting, luking i bed, raking, gressklipping)
• Arbeid i grønnsakshagen (så, luke, høste)
• Arbeid i drivhus
• Sanking og innhøsting av bær og epler fra hagen
• Matlaging med fokus på råvarene fra gården
• Felles måltider med gode samtaler
• Vedproduksjon og lettere skogpleie
• Turer i skog og mark
• Tilsyn med kuene på nærliggende beiter i beitesesongen
• Mindre vedlikeholds- og snekkerarbeider; eksempelvis vedlikehold av gjerder

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt