Velkommen til

Løken Søndre gård

Indre Østfold - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Løken Allé 76 1820 Spydeberg

Gården

970 64 197 - Gunnar Åsvestad

På Løken gård

inn på-tunet tilbud

Det er viktig at tilbudet er meningsfullt for brukeren, og at aktivitetene setter mestring, glede og gode opplevelser i sentrum. Tilbudet skal tilrettelegges brukeren og hans/hennes forutsetninger og behov. I Inn på tunet tilbudet jobber Gunnar og hans ansatte. Ved behov kan det tilbys transport til og fra gården.

Følgende aktiviteter kan tilbys:

• Stell, tilsyn og kos med husdyr og kjæledyr

• Hagearbeid (planting, luking i bed, raking, gressklipping)

• Arbeid i grønnsakshagen (så, luke, høste)

• Arbeid i drivhus

• Sanking og innhøsting av bær og epler fra hagen

• Matlaging med fokus på råvarene fra gården

• Felles måltider med gode samtaler

• Vedproduksjon og lettere skogpleie

• Turer i skog og mark

• Tilsyn med kuene på nærliggende beiter i beitesesongen

• Mindre vedlikeholds- og snekkerarbeider; eksempelvis vedlikehold av gjerder

Om gÅrden

Løken Søndre gård ligger flott og landlig, og samtidig sentralt plassert i Spydeberg. Gården eies og drives av Gunnar Åsvestad. Beliggenheten gjør at gården er lett tilgjengelig med bil, sykkel og buss. Det er kort vei til handelssentrum og offentlige tilbud. På gården har de flere forskjellige dyreslag og mange fine muligheter for aktiviteter knyttet opp til livet på gården.

På gården bor Gunnar med sine 3 barn. Gunnar er opprinnelig utdannet rørlegger, og i tillegg til å være bonde jobber han i et landbruks- og entreprenørfirma.  

På Løken Søndre driver Gunnar et allsidig gårdsbruk med ammekuer, korn- og gressproduksjon. På gården er det et åpent kaldtfjøs og omtrent 50 kalvinger i året. Det finnes også to katter, kaniner og en hund der. Det er en stor og flott hage med frukttrær og bærbusker, blomsterbed og en liten grønnsakshage der. Det finnes også et eget drivhus hvor det dyrkes blant annet tomater og agurk sommerstid.  På tunet er det en bålpanneplass hvor vi kan samles for hyggelig samvær. Til gården hører det til litt skog hvor vi henter ut trevirke og produserer ved til eget bruk.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt