Naturen som kilde til velvære

Nordisk samarbeid innen Green Care, med utgangspunkt i unike miljø og gårder i de nordlige regionene 🌻🌻 Les sluttrapporten fra prosjekt Nordic NaBS. Vi har bidratt med artikkel om IPT i Norge i rapporten. Her skisseres også nye, mulig samarbeidsområder i Norden .

Att stilla sinnena i vardagen är en stor hjälp för att hantera livet och en stress.

Fra forskningsrapport

Naturvärden som källa till välbefinnande

Nordic NaBS projektets resultat