Velkommen til

Prestegården i Froland

Froland - Agder

Prestegården er fra 1850 og ligger idyllisk til ved Nidelva, et par minutters kjøring fra Osedalen.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Prestegården i Froland

900 80 784 - Solveig Senum Kane

Gårdens adresse: Eivindstadvegen 14 4820 Froland

om gÅrden:

Vi overtok gården våren 2020 og jobber nå med å gjenopprette gårdens drift. På gården har vi sauer, moskusender, høner og haner, katter og frilandsgris i perioder. I løpet av det kommende året skal gården settes i stand slik at vi kan skaffe oss ammekuer. Vi driver en markedshage, hvor vi dyrker og selger grønnsaker lokalt.

Vi på gÅrden:

Solveig er utdannet sykepleier og har erfaring fra sykehus og sykehjem. Hun er ansvarlig for gårdens drift og har et brennende engasjement for at gården skal kunne være en plass for trivsel og sosialt samvær.

Solveig er gift med Dougie og sammen har de to barn. Dougie er født og oppvokst på gård i Skottland og har bodd i Norge i to år. Han er utdannet ingeniør og har lang erfaring fra jegermarinen og oljebransjen.

Torunn er kusinen til Solveig. Hun er gift og har en sønn. Torunn er utdannet ergoterapeut og har lang erfaring med rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Hun har også gårdserfaring.

inn på tunet tilbud

Sammen har vi lenge hatt et ønske om å gi de som trenger det et tilbud som har fokus på den enkeltes ressurser, interesser og mestring. Vi ser derfor veldig frem til å få i gang et samarbeid med blant annet kommunen, slik at vi kan være et sted hvor både unge og eldre kan oppleve en meningsfull hverdag.

Tilbud: 

Invitasjon til gårdstreff

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt