Velkommen til

Solemdal Gård

Molde - Møre og Romsdal

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

900 41 419 - Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

Solemdal gård

993 21 972 / 468 42 784 - Monica og Ove Solomdal

Gårdens adresse: Solemdalvegen 18, 6456 Skåla

inn på tunet-tilbud

Det har alltid vært knyttet mye aktivitet til gården, og den har vært besøksgård for barnehager, skole og institusjoner i mange år. I 2018 ble vi godkjent som Inn på tunet tilbyder og 4H gård.

Tilbudene hos oss vil variere etter hver årstid og hva som naturlig skjer på en gård. Aktivitetene varierer fra turer i skog og mark, stell og kontakt med dyr, arbeid i hage og åker, snekring, maling og vedarbeid, baking, hobbyaktiviteter, sang og musikk, tilberedning av mat der det fokuseres på sunn og næringsrikt kosthold, eggplukking, vasking og sortering samt utlevering til kunder og butikk, og lettere arbeid i gårdsbutikken.

Vi ønsker å gi et tilrettelagt tilbud for brukerens individuelle interesser, ønsker og resurser.

om gÅrden

Solemdal gård er en av de eldste gårdene i Solemdalen, og det har vært drift på gården siden tidlig 1800 tallet.

Fra  2002 til 2015 drev vi med melkekyr. Da ble melkekyrne byttet ut med 500 verpehøner, utegangersau og en liten flokk med skotsk høylandsfe. I dag har vi 18 forskjellige dyresorter på gården.

Vi er i dag tre som jobber på gården; Ove Solomdal (agrotekniker og maskinkjører), Monica Solomdal (helsefagarbeider) og Lena Dyrstad Øye (geriatrisk sykepleier). Ove og Monica tok over gården etter Oves foreldre i 2002.

Brosjyre: Gårdstreff 2023 / Gården for glede og samhold

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt