Velkommen til

Valdres-stallen

Nord-Aurdal - Innlandet

Respekt for dyrene, naturen og hverandre er hovedfokus hos oss.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

934 10 439 - Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

Gårdens adresse: Stasjonsgoto 43, 2910 Aurdal

Valdres-stallen

www.valdres-stallen.no

ValdresStallen

Vi på gÅrden:

Her skal det være godt og harmonisk å være for alle 2- og 4-beinte! I stallen bor det 8 hester i varierende størrelser og aldre, og på løsdrift ute har vi et par nordlandshester. Vi har border collien Mia som gjeter alle hun finner, og som elsker kos og oppmerksomhet! Matmor og sjef på gården er Anne, opprinnelig hestegal jente fra Oslo som fant sitt drømmested her i 1996. Hun har ikke angret et sekund på at hun flyttet fra hektiske og stressende Oslo, til det gode liv på bygda.

Hektisk er det forresten her også, men på en annen og sunnere måte. Arne er gårdsgutt, altmuligmann og Annes faste støttespiller. Med masse erfaring fra håndball og petanque, bidrar han med litt variasjon – siden hesteinteressen kan bli litt altoppslukende. Han er en lun motivator og positiv omsorgsperson for alle som er her. Karoline er stalljente, hestejente, 3-barnsmor og altmulig-jente som er fast ansatt på gården og i Inn på tunet-tilbudet. I stallen finner også flere gode hestedamer med masse hestekunnskap som de gjerne deler med andre, og er lette å spørre om hjelp. I tillegg finner vi Bestemor Gerda som bor i kårboligen. Det er hun som har hønene, og hun passer nøye på dem, men har i tillegg masse omsorg og omtanke for alle andre.

inn på tunet tilbud

All aktiviteten på gården og med hestene skal være trygg, og gi den fine mestringsfølelsen vi alle trenger for å ha det bra. Trygghet og mestring skaper trivsel, og hver enkelt skal føle seg sett og verdsatt her hos oss. Tilbudet på gården og med dyrene skal bidra til en god forankring i natur og miljø, i tillegg til å skape en positiv holdning til dyr, folk og livet i sin helhet. Ved å skape trygge rammer med ro og harmoni, skal alle hjelpes til å utvikle seg positivt i forhold til egne mål og forutsetninger.

Stallen er et fristed i dagnes travle og stressende hverdag. Her er vi til stede i øyeblikket og i samspillet med dyrene. Hester er store, sterke, følsomme og ærlige – og skal håndteres med respekt og tilstedeværelse. Mestring skjer gjennom individuelt tilpasset rideinstruksjon og trening, gjennom felles innsats i stall- og gårdsarbeid, og gjennom gode opplevelser i samspill med hestene og med hverandre.

Ved forespørsel, kan vi tilby følgende aktiviteter her på gården:

Avlastning, barnevern
Tilbud til barnehager og førskolebarn
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Terapi/Terapiridning
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Rusrelatert omsorg

Av konkrete aktiviteter kan vi blant annet nevne:

Stallstell; møkke, fôre hestene og gi dem vann, feie/koste, pusse utstyr

Stell av hest; børste hest, vaske hest, rense høver, flette man og hale, hjelpe til når veterinær og hovslager er her

Ridning på bane og tur

Være med på trening og innkjøring av hest

Delta i slåtten, reparere gjerder og diverse forefallende arbeid; rake/klippe plen, rydding, maling og snømåking

Kjøre 4-hjuling; beitepussing, plukke stein på jordene, harve ridebanen

Delta i matlaging

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt