Velkommen til

Vesterlandet gård

Sortland kommune - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Nordland v Bente Haukaas

472 36 697 - Inn på tunet Nordland v Bente Haukaas

Vesterlandet gård

99300933 / 95305305 - Gården: Renate og Daniel Hansen

Gårdens adresse: Vesterlandet 226, 8407 Godfjord

Vesterlandet Gård

inn på tunet-tilbud

På Vesterlandet legges det til rette for de fleste behov og aktiviteter både på gården og i naturen rundt. Vær med på dyrestell og kos, daglig vedlikehold og til turer i fjære eller utmark.
Her vil alle føle seg velkommen og inkludert, samt kunne kjenne på mestringsfølelse.

om gÅrden

Vesterlandet gård ligger landlig til mellom sjø og fjell i Sortland kommune i Nordland.

Renate har ansvaret for Inn på tunet-tilbudet og det daglige stellet av dyrene mens Daniel jobber på Sortland videregående avdeling Kleiva. Begge er utdannet agronomer.

De har unge, voksne døtre på gården som begge er engasjerte i dyr og drift.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norland SA

    Kontakt